16-bit Color คืออะไร

ในการแสดงผลด้านกราฟฟิกของคอมพิวเตอร์นั้นเรามักจะได้ยินคำว่า bit color ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความละเอียดและความคมชัดของภาพ ปกติทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ High Color และ True Color และ 8-bit, 16-bit, 24-bit และ 32-bit Color เป็นต้น

advertisements

16-bit Color คืออะไร?
การแสดงผลแบบ 16 บิต หรือ 16-bit Color คือการแสดงสีของภาพในรูปแบบ High Color หรือการแสดงผลภาพแบบความละเอียดสีสูง จะเป็นการแสดงความละเอียดสีแบบ 15-bit Color, 16-bit Color และ 18-bit Color ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงภาพที่มีสีสันสดใสชัดเจนระดับหนึ่ง เพราะเป็นการแสดงสีที่มีมากถึง 65,536 สี

16-bit Color

เทียบการแสดงผลแบบ 16-bit (ซ้าย) กับ 8-bit Color (ขวา)

ข้อดีของการแสดงสีแบบ 16-bit Color คือคอมพิวเตอร์หรือการ์ดจอไม่ต้องทำงานหนักเกินไปในการประมวลผลภาพเหมือนกับการแสดงผลแบบ True Color ซึ่งทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานไม่หน่วงมากนัก จึงนิยมใช้กันในโปรแกรมที่ไม่เน้นการแสดงผลกราฟฟิก เช่น โปรแกรมสำนักงาน โปรแกรมคลังสินค้า หรือระบบประมวลผลสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น เพราะการแสดงผลแบบนี้จะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

advertisements
Scroll To Top