เรื่องน่ารู้คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต (Internet) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลก ให้สามารถติดต่อสื่อสารกัน หรือเขาถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกสะบายและกว้างขวาง โดยที่ระบบอินเตอร์เน็ตทำหน้าที่เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่หรือเครือข่ายสากลที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่างๆเข้าหากันนั่นเอง adv ... Read More »

All In One PC คืออะไร

All In One PC

All In One PC (AIO-PC) คือ คอมพิวเตอร์ประเภทเดสก์ทอป (Desktop) ที่ได้รับการย่อขนาดอุปกรณ์ต่างๆและบรรจุเอาไว้ในจุดเดียว (ด้านหลังของจอมอนิเตอร์) โดยให้ประสิทธิภาพในการทำงานเหมือนกับ Desktop PC ทุกประการ advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ทำไมต้องเลือกใช้ All ... Read More »

CPU ทําหน้าที่อะไร

CPU ทําหน้าที่อะไร

CPU ย่อมาจาก Central Processing Unit CPU ทําหน้าที่อะไร CPU นับว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก CPU จะทำหน้าประมวลผล คำนวณและวิเคราะห์ผลชุดคำสั่งที่ส่งมาจากซอฟแวร์ทุกชนิดในระบบคอมพิวเตอร์ และยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งระบบอีกด้วย advertisem ... Read More »

ความหมายของคอมพิวเตอร์

ความหมายของคอมพิวเตอร์

ความหมายของคอมพิวเตอร์ นั้นได้ถูกให้คำจำกัดความเอาไว้แตกต่างๆกันออกไป แล้วแต่ผู้ที่ให้ความหมายแต่ละราย แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปในความหมายของแต่ละสำนักก็จะพบว่าเขาให้ความหมายของคอมพิวเตอร์เอาไว้ไม่แตกต่างกันมากนัก advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ความหมายข ... Read More »

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สามารถแยกแยะออกมาได้ในหลายรูปแบบและหลายมุมมอง แต่ถ้าจะแยกแยะออกมาในแบบที่ง่ายที่สุด เราจะสามารถแบ่งองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 2 ชนิด advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1. องค์ประกอบหลัก ->1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส ... Read More »

ยุคของคอมพิวเตอร์

ยุคของคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยสามารถแบ่งออกเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ได้ 5 ยุค หรือ 5 ช่วงเวลาด้วยกัน advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ค.ศ. 1945 – 1958) ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคแรกนี้เป็ ... Read More »

ไมโครคอมพิวเตอร์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ไมโครคอมพิวเตอร์

ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก สามารถใช้งานได้หลายลักษณะ กล่าวคือสามารถทำงานแบบเดี่ยว (Stand-alone) ก็ได้ หรือใช้งานเป็นเครื่องลูกข่าย (Workstation หรือ Terminal) โดยสามารถใช้งานด้วยหน่วยประมวลผล (CPU) ของตนเอง หรือ ใช้หน่วยประมวลผลของเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยตัวเองทำหน้าที่เ ... Read More »

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือใคร? เรามีคำตอบ

Charles Babbage

บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ชาร์ลส์ แบบเบจ มีชีวิตอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 1791 – 1871 เป็นทั้งนักประดิษฐ์ นักคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) และวิศวกรเครื่องกล โดยได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องกลสำหรับช่วยคำนวณเครื่องแรกในปี ค.ศ.1822 ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล เคร ... Read More »

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ถูกประกาศใช้เพื่อควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งระบุประเภทความผิดและบทลงโทษผู้กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์เอาไว้อย่างครบถ้วน advertisements (adsbyg ... Read More »

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลากหลายมาก ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ วันนี้เราจะมาแยกแยะประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆกันครับ… ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆมีดังนี้ ด้านการแพทย์และสารณสุข ด้านการทำงาน ด้านความบันเทิง ด้านการเงินและการธนาคาร ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านอุตุนิยมวิทย ... Read More »

Scroll To Top