ระบบเน็ตเวิร์ค

Wireless LAN คืออะไร

Wireless LAN

Wireless LAN คือ ระบบหรือเทคโนโลยีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย โดยไม่ใช้สาย LAN ในการเชื่อมต่อสัญญาณแต่ใช้สัญญาณวิทยุแทน โดยการเชื่อมต่อแบบ Wireless LAN นี้ เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับต่อพ่วงแบบไร้สาย (Wireless Network Adapter) และต้องมี Wireless Hub ห ... Read More »

DHCP คืออะไร

DHCP

DHCP ย่อมาจาก Dynamic Host Configuration Protocol DHCP คือ โปรโตคอล (Protocol) ของระบบเครือข่ายที่ใช้สำหรับกำหนดหรือแจกหมายเลขไอพี (IP Address) แบบอัตโนมัติแก่อุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นเครื่องลูกข่ายบนระบบเน็ตเวิร์คที่โปรโตคอลเชื่อมต่อแบบ TCP/IP advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle | ... Read More »

IP Address คืออะไร

IP Address

IP Address คือ หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล Internet Protocol (IP) โดยที่อุปกรณ์ทุกชนิดจะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต ซึ่งจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช้เลขฐานสองจำนวน 8 บิต แต่เนื่องจากผู้คนส่วนมากจะคุ้นเคยกับระบบเลขฐานสิบ IP Address จึงจะแสดงเป็นเลขฐ ... Read More »

เราเตอร์ คืออะไร

เราเตอร์

เราเตอร์ (Router) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอย่างหนึ่ง ทำหน้าที่หาเส้นทางและส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังเครือข่ายปลายทางที่ต้องการ โดยหาเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลที่ดีที่สุดและเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่น แต่ถ้าเส้นทางหลักเกิดขัดข้อง Router สามารถที่ ... Read More »

VPN คืออะไร

VPN

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network VPN คือ เครือข่ายเสมือนหรือระบบเน็ตเวิร์คส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายระบบเน็ตเวิร์คสาธารณะ สามารถทำงานได้บนเครือข่ายไอพีหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ยังสามารถคงความเป็นเครือข่ายส่วนตัวหรือเครือข่ายเฉพาะขององค์กรได้ด้วยการเข้ารหัสแพ็กเก็ต (Packet) ข ... Read More »

Scroll To Top