EEPROM คืออะไร

การทำงานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเทคโนโลยีสูงจะต้องมีหน่วยความจำที่เรียกว่ารอม (ROM : Read-only Memory) อยู่ในเครื่องมือเหล่านั้นเสมอ รอมนั้นจะมีโปรแกรมและข้อมูลที่คอยสั่งการณ์อุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานตามคำสั่ง ซึ่ง ROM นี้จะมีความสามารถที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยง

advertisements

EEPROM คืออะไร
EEPROM ย่อมาจาก Electrical Erasable Programmable Read Only Memory เป็น ROM ชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาและออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย และสามารถใช้งานแทน EPROM ได้เป็นอย่างดี

EEPROM

ตัวอย่างชิบ EEPROM

เราสามารถแบ่งรอมออกเป็นหลายแบบตามลักษณะความสามารถในการใช้งานโดยเราสามารถแบ่งออกเป็น 5 อย่างด้วยกัน
1. ROM (Read Only Memory) ซึ่งเป็นมีความสามารถในการบันทึกโปรแกรมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจากโรงงานผู้ผลิตและไม่สามารถลงโปรแกรมใหม่ได้

2. PROM (Programmable Read Only Memory) มีความสามารถที่เหนือกว่า ROM ก็คือผู้ใช้งานสามารถลงโปรแกรมเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง แต่การลงโปรแกรมใน PROM นั้นสามารถลงโปรแกรมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

3. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) ซึ่งรอมประเภทนี้ได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการลบและลงโปรแกรมได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น โดยการใช้แสงอุลตร้าไวโอเลตไปยังกระจกใสบริเวณด้านบนของ EPROM ซึ่งส่วนมากแล้วหลังจากลงโปรแกรมใน EPROM แล้วจะนำวัตถุทึบแสงปิดไว้เพื่อกันข้อมูลถูกลบออกโดยไม่ตั้งใจ

4. EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) เป็นรอมที่ถูกพัฒนามาจาก EPROM แต่การใช้งานจะง่ายกว่าเนื่องจากเป็นการลงโปรแกรมและการเพิ่มโปรแกรมใหม่ด้วยกระแสไฟฟ้า ซึ่งการใช้งานจะง่ายกว่า ในปัจจุบันมีการใช้งาน EEPROM แทน EPROM อย่างแพร่หลายเพราะความสะดวกในการใช้งานพร้อมกันนั้นยังมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างจาก EPROM เลยแม้แต่น้อย สิ่งที่ทำให้ EEROM โดดเด่นกว่า EPROM นั้นก็คือความสามารถในการลงโปรแกรมแก้ไขและลบโปรแกรมที่มีความเร็วและสะดวกกว่าแบบ EPROM
แต่การลบข้อมูลของ EEPROM นั้นจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดเราไม่สามารถเลือกลบโปรแกรมบ้างส่วนได้ โดยอายุการใช้งานของ EEPROM นั้นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ EEPROM ตัวนั้นจะกำหนดให้สามารถลบและเขียนข้อมูลได้สูงสุดเท่าไร อาทิ 10 ครั้ง หรือ 100 ครั้ง ซึ่งความสามารถของ EEPROM อีกอย่างก็คือสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ลบและลงโปรแกรมใหม่ได้ด้วย

5. FEPROM (Flash Erasable Programmable Read Only Memory) คุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกับ EEPROM ทุกอย่างสิ่งที่โดดเด่นกว่านั้นก็คือ สามารถที่จะลบและเขียนข้อมูลได้รวดเร็วกว่าแบบ EEPROM เท่านั้นเอง

โดยในปัจจุบันเรายังสามารถเห็น EPROM ตามเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปได้อยู่ แต่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งานก็จะใช้รอมประเภท EEPROM และ FEPROM เพราะทั้งสองแบบนี้สามารถเขียนและลบโปรแกรมได้ด้วยกระแสไฟฟ้านั่นเอง

advertisements
Scroll To Top