JSP คืออะไร

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ต่างก็พัฒนามาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ หนึ่งในภาษาที่นิยมนำมาพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาแอพพลิเคชั่นในเว็บไซต์(Web Application)ก็คือ ภาษา JSP

advertisements

JSP คืออะไร
JSP ย่อมาจากคำว่า Java Server Pages คือ ภาษาที่แตกมาจากภาษา Java โดยผู้ที่พัฒนาภาษา JSP ก็คือ บริษัท Sun Microsystems โดยภาษา JSP นั้นจะทำงานอยู่บน Server และสามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งผู้ที่จะใช้งานภาษา JSP ได้นั้นต้องมีพื้นฐานของภาษา Java อยู่บ้าง โดยภาษา JSP นั้นสามารถเขียนร่วมกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่นๆได้ อาทิ HTML JavaScript CSS และ jQuery

JSP

หลักการทำงานของ JSP – Java Server Pages

การใช้งานภาษา JSP นั้นเป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานอย่างมาก โดยภาษา JSP ได้ดึงข้อดีของภาษา Java มาด้วย คือ สามารถใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการณ์ ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Mac ก็สามารถที่จะใช้งาน JSP ได้ แต่ภาษา JSP ไม่สามารถทำงานร่วมกับภาษา PHP ได้ โดยภาษา JSP สามารถแยกย่อยการใช้งานออกเป็น 3 แบบด้วยกันคือ
1. Scriptlets คือการเขียนภาษา JSP ร่วมกับภาษา Html แต่ไฟล์ที่เขียนออกมาจะเป็นไฟล์นามสกุล .jsp
2. Servlet คือการเขียนภาษา JSP ขั้นสูงซึ่งจะเขียนภาษา JSP แยกออกมาจากภาษา Html และภาษา Java เพื่อสั่งงานต่าง ๆ
3. Framework คือการเขียนภาษา JSP ที่ผสมผสานการใช้หลายตัว เช่น Spring Struts และ Hibernate ส่วนมากแล้วการใช้งาน Framework เราจะเห็นกับงานที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นการพัฒนา Web Application เพราะสามารถแยกย่อยได้หลายระบบนั่นเอง

สรุปแล้วภาษา JSP สามารถช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นซึ่งการเขียนภาษา JSP ลงไปนั้นจะช่วยให้เครื่อง Server ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะการเขียนภาษา JSP นั้นมีการจัดรูปแบบที่กระทัดรัดและเข้าใจง่าย โดยเราสร้างตัวแปรตัวเดียว ก็สามารถนำไปใช้ในงานได้เกือบทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับPage Session และ Application ก็สามารถใช้งานได้

advertisements
Scroll To Top