Patch คืออะไร

Patch หรือ Software Patch คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกเขียนออกมาเพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเดิม

การเขียน Patch ออกมานั้น มักมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การแก้บัก (Bug) หรือเพื่อปิดช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่อาจจะถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือจากไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ง่าย โดยมักจะไม่ได้ถูกเขียนออกมาเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงาน ที่เรียกว่า Software update หรือการออก Service Pack

advertisements

ตัวอย่างการออก Software patch เช่น WordPress โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ประเภท CMS ยอดนิยม ได้ออกซอฟต์แวร์ของตนเวอร์ชั่น 3.9 ออกมาเพื่อให้ Webmaster นำไปสร้างเว็บไซต์ แต่ปรากฏว่ามีผู้ตรวจพบช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ซึ่งช่องโหว่นี้จะเปิดโอกาศให้ถูกโจมตีจาก Hacker ได้ง่าย ดังนั้นผู้พัฒนา WordPress จึงรีบทำการแก้ไขโดยการออก Patch มาแก้ไข โดยเรียกชุดที่แก้ไขแล้วว่า WordPress 3.9.1

Patch

Patch สำหรับอัพเกรด iPhone

Patch นั้นสามารถทำออกมาได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆคือ
1. ทำเป็นซอฟต์แวร์ชุดใหม่ เวอร์ชั่นใหม่ออกมาแบบทั้งชุด เพื่อนำไปติดตั้งหรืออัพเกรดทับซอฟต์แวร์ชุดเดิม
2. ทำเป็น Patch file ขนาดเล็กๆ เพื่อให้ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไปแล้ว เมื่อเจอจุดที่มีปัญหาก็จะเขียนชุดคำสั่งลงไปแก้ไข หรือ Copy ชุดคำสั่งที่ถูกต้องลงไปทับชุดคำสั่งเดิมที่มีปัญหา

advertisements
Scroll To Top