PM คืออะไร

PM คือ ข้อความที่ส่งถึงกันแบบส่วนตัว โดยที่ผู้อื่นจะไม่ได้เห็นข้อความนี้ด้วย

PM ย่อมาจาก Personal Message แปลว่า ข้อความส่วนตัวนั่นเอง Personal message นี้นิยมใช้งานในกระดานสนทนาหรือเวบบอร์ด (Webboard) ต่างๆ เมื่อเราต้องการจะติดต่อสมาชิกคนอื่นเป็นการส่วนตัว ก็จะใช้วิธีส่ง PM หรือข้อความส่วนตัวไปหา เมื่อผู้รับทำการ Login เข้าระบบ ก็จะเห็นข้อความของเราทันที

ข้อดีของการใช้ PM ก็คือ ข้อความที่รับส่งกันจะเป็นข้อความแบบส่วนตัว เห็นกันเฉพาะผู้รับและผู้ส่ง ผู้อื่นไม่สามารถเข้ามาดูหรือเห็นข้อความดังกล่าวได้

advertisements
Scroll To Top