PostScript คืออะไร

การสั่งพิมพ์ข้อความหรือรูปภาพ จำเป็นต้องมีการแปลงรูปแบบคำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจึงได้มีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทำงานตรงนี้โดยเฉพาะ เรียกว่าภาษา PostScript

advertisements

PostScript คืออะไร?
PostScript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอธิบายลักษณะของหน้าเอกสารที่สั่งพิมพ์ ได้รับการพัฒนาโดย Adobe ในปี 1985 และได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการพิมพ์และภาพ ซึ่งเครื่องพิมพ์ยี่ห้อดัง ๆ จากผู้ผลิตรายใหญ่สามารถเก็บหรือโหลดโปรแกรม PostScript ที่เรียกใช้ได้จากระบบปฏิบัติการ ซึ่งไฟล์ชนิดนี้จะมีนามสกุลเป็น .ps ประโยชน์หรือหน้าที่สำคัญของ PostScript ก็คือการอธิบายหน่วยข้อความหรือรูปภาพบนเพจว่าเป็นขาว/ดำ หรือพิมพ์สี หรืออุปกรณ์ส่งออกอื่นๆ เช่น จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์ slide

PostScript

นอกจากนี้แล้วผู้ใช้สามารถแปลงไฟล์ PostScript ให้เป็นไฟล์ PDF ได้ด้วยการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat การใช้เครื่องพิมพ์แบบ PostScript นั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้งานในระดับที่พักหรือธุรกิจขนาดเล็ก เพราะมีราคาแพงและมีเฉพาะเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์เท่านั้น ดังนั้นเครื่องพิมพ์ประเภทนี้จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องมีการสั่งพิมพ์ในจำนวนทีละมากๆ ซึ่งคุ้มค่าในการใช้งานมากกว่า

advertisements
Scroll To Top