Shared Memory คืออะไร

การแสดงผลทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมีการประมวลผลและใช้พื้นที่หน่วยความจำสำหรับการแสดงภาพกราฟิก โดยเฉพาะงานด้านมัลติมีเดียที่จำเป็นต้องใช้การ์ดจอที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่สำหรับเครื่องที่ใช้งานทั่วไปแล้วนิยมใช้วิธี Shared Memory แทนการใช้การ์ดจอ

advertisements

Shared Memory คืออะไร?
Shared Memory คือวิธีการแบ่งพื้นที่หน่วยความจำจากแรม เพื่อใช้สำหรับการแสดงผลด้านกราฟิก โดยทำงานร่วมกับชิปเซ็ตการ์ดจอแบบที่ติดตั้งบนเมนบอร์ด การ Shared Memory สามารถทำได้สูงสุดที่ 512 MB วิธีนี้มีประโยชน์คือช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่ว ๆ ไปตามสำนักงาน สามารถแสดงผลด้านกราฟิกดีขึ้นระดับหนึ่ง หรือสามารถใช้งานโปรแกรมตกแต่งรูปภาพบางโปรแกรมได้

Shared Memory

แต่ก็มีข้อเสียคือ การ Shared Memory จะทำให้พื้นที่หน่วยความจำจากแรมลดน้อยลง ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของระบบลดลงด้วย อาการที่มักจะพบบ่อยก็คือ เมื่อมีการใช้งานโปรแกรมที่ต้องใช้พื้นที่แรมมาก ๆ จะทำให้เครื่องทำงานช้าลง และเกิดอาการค้างหรือดับไปในที่สุด ซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งการ์ดจอเพื่อใช้งานเฉพาะด้านแทน

advertisements
Scroll To Top