Tag Archives: browser

Browser-based Software คืออะไร

Browser-based Software

เทคโนโลยี Browser-based Software เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมใหม่ๆ ในเครื่องที่มีสมรรถนะต่ำ ซึ่งช่วยให้การใช้งานโปรแกรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีสมรรถนะเหมาะกับการใช้งานอีกด้วย อีกทั้งลดความยุ่งยากในการอัพเดทโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับเ ... Read More »

Browser คืออะไร

Browser

Browser (เบราว์เซอร์) หรือ Internet browser หรือ Web browser คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้สำหรับเปิดหน้าเว็บไซต์หรือเว็บเพจในเครือข่ายเวิร์ลด์วายเว็บ (World Wide Web, www) โดยสามารถอ่านและแสดงผลของเว็บไซต์ที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็น HTM ... Read More »

Scroll To Top