Tag Archives: email

E-mail คืออะไร

E-mail

การสื่อสารกันในสมัยก่อนต้องใช้การเขียนจดหมายหากัน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการส่งที่ยาวนานแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายไม่มากนักแต่ข่าวสารอาจจะไปถึงผู้รับช้าเกินไป แต่ถ้าใช้การส่งโทรเลขซึ่งมีการส่งข้อความที่เร็วกว่าแต่มีค่าใช้จ่ายในการส่งที่แพงกว่าและการส่งข้อความแบบโทรเลขยังมีการจำกัดจำนวนคำในการส่ง ... Read More »

IMAP คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

IMAP

ทุกวันนี้ลักษณะการดำเนินชิวตของคนรุ่นใหม่จะเร่งรีบอยู่เสมอและสิ่งที่หนึ่งที่ขาดไว้ได้เลยก็คือการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่นิยมและใช้กันมาอย่างยาวนานก็คือ อีเมล์(E-mail)หรือถ้าแปลเป็นไทยเราจะเรียกว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสมัยเริ่มต้นในการส่งอีเมล์เราใช้โปรโตคอลประเภท Message Access Pro ... Read More »

Mail Bomb คืออะไร

Mail Bomb

ทุกวันนี้ในโลกอินเตอร์เน็ตมีไวรัสและการก่อกวนจากผู้ไม่หวังดีเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลจากที่โดนไวรัสและการก่อกวนนั้นอาจจะทำให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญ และอาจจะทำให้ผู้ที่โดนไวรัสหรือโดนก่อกวนนั้นถูกขโมยข้อมูลหรือแม้กระทั่งทำให้ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายได้ หนึ่งในวิธีการในการโจมตีของผู้ไม่หวังดีก็ ... Read More »

MAPI คืออะไร

MAPI

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นั้นจะต้องมี Protocol (โปรโตคอล) ซึ่งโปรโตลคอลนั้นสามารถแยกแยะได้ตามลักษณะหน้าที่การใช้งานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่รู้จักกันในชื่อว่า TCP/IP หรือการเรียกใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ยังต้องใช้โปรโตคอล HT ... Read More »

POP3 คืออะไร

POP3

POP3 ย่อมาจาก Post Office Protocol version 3 POP3 คือ โปรโตคอล (Protocol) ที่ใช้รับ E-Mail โดยเป็น Protocol ประเภทที่เรียกว่า Message Access Protocol ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรโตคอลนี้มาจนถึงเวอร์ชั่น 3 advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push( ... Read More »

Junk E-mail คืออะไร

Junk E-mail

Junk E-mail คือ อีเมล์ (E-mail) ขยะ หรือ อีเมล์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งถูกส่งออกมาจากผู้อื่นที่เราไม่รู้จัก หรือ ส่งมาโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อหวังประโยชน์ หรือต้องการขายสินค้าและบริการกับเรา advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Junk E-mail มีชื่อเ ... Read More »

Scroll To Top