Tag Archives: network

Packets Per Second คืออะไร

Packet Per Second

การใช้ Packet Switching ในการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น เป็นวิธีการที่ทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถที่จะรับ – ส่ง ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นหลาย ๆ Packet แล้วจึงกระจายตัวกันออกไปผ่านเครือข่ายแต่ละเส้นทาง โดยใช้ความเร็วที่แตกต่างกัน ซึ่งความเร็วใน ... Read More »

Packet Exchange Protocol คืออะไร

Packet Exchange Protocol

การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายด้วย Packet Switching นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ Protocol ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการที่กำหนดขึ้นสำหรับสื่อสารข้อมูล เพื่อให้สามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยมีการออกแบบโปรโตคอลอื่น ๆ ขึ้นมาใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ เช่น Apple Talk, NetBEUI ... Read More »

NAP คืออะไร

NAP

การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเครือข่ายภายในองค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่ Network Administrator จะละเลยไม่ได้ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ใช้ NAP มาช่วยในการป้องกันเครือข่ายของตนเอง เราจะมาดูกันว่า NAP นั้นคืออะไร และทำไมถึงจำเป็นต้องใช้ด้วย ... Read More »

NAT คืออะไร

NAT

ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำเป็นจะต้องมีการกำหนดหมายเลข IP Address ให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ISP จะเป็นผู้กำหนด IP Address ให้กับผู้ใช้แต่ละคนโดยไม่ซ้ำกัน เพื่อใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้ และปกติแล้วมักจะเป็นหมายเลขแบบสุ่ม แต่ในปัจจุบันมีผู้ใช้จำนวนมากจนทำให้หมายเลข IP ไม ... Read More »

NetBEUI คืออะไร

NetBEUI

ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือ NetBIOS ที่จะนำมาใช้เป็นตัวกลางในการรับส่งข่าวสารเพื่อไปให้ถึงปลายทาง โดยการให้บริการเป็นส่วนและการส่งข้อมูลตามแบบจำลอง Open System Interconnection (OSI) แต่เกิดปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ  NetBIOS ในรุ่นแรกนั้นไม่ ... Read More »

NetBIOS คืออะไร

NetBIOS

สำหรับผู้ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กร อาจจะเคยได้ยินคำว่า NetBIOS กันมาบ้าง แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้ เนื่องจากมีการนำ NetBIOS ไปใช้อย่างหลากหลายแต่กลับไม่มีการควบคุมที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเก ... Read More »

Network Adapter คืออะไร

Network Adapter

ปัจจุบันระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้น ตั้งแต่การติดต่อสื่อสาร การใช้งานอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงการใช้งานโปรแกรมบางประเภทที่ทำงานด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถทำงานได้ ดังนั้น Network Adapter จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำค ... Read More »

Network Administrator คืออะไร

Network Administrator

ในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีด้วย เพราะว่าระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันหลายองค์กรได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีระบบเครือข่ายหรือ Network ... Read More »

10Base-T คืออะไร

10Base-T

ในการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN แบบ Ethernet รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในอดีตนั้นจะใช้สายเชื่อสัญญาณแบบ twisted pair เป็นตัวกลาง โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ Star เราเรียกสายประเภทนี้ว่าสาย 10Base-T advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 10Base-T คืออะไร? 10Base-T ค ... Read More »

10/100/1000 Network Adapter คืออะไร

10/100/1000 Network Adapter

10/100/1000 Network Adapter คือ การ์ดเครือข่าย (Network adapter, Network card หรือ LAN card) ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดระดับ 1,000 Mbps หรือที่นิยมเรียกกันว่าความเร็วระดับกิกะบิต (Gigabit) advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ความเร็วในการรับส ... Read More »

Scroll To Top