Tag Archives: printer

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix คืออะไร

เครื่องพิมพ์ Dot matrix

งานเอกสารในปัจจุบันนี้มีอยู่หลากหลายแบบ เอกสารแบบที่ใช้ตัวอักษรขาว ดำ เพียงอย่างเดียวหรือเอกสารที่ใช้ทั้งรูปภาพที่เป็นสีและตัวอักษรไปพร้อมกัน ซึ่งเครื่องพิมพ์ (Printer) ก็ได้รับการออกแบบมาให้ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเครื่องปริ้นเตอร์ยังสามารถปริ้นรูปภาพที่มีความละเอีย ... Read More »

LPM คืออะไร

LPM

LPM ย่อมาจากคำว่า Lines Per Minute คือ หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ของปริ้นเตอร์ ต่อหนึ่งหน้ากระดาษซึ่งส่วนมากแล้วเราจะใช้แทนค่าความเร็วของเครื่องพิมพ์ชนิด Line Printer หรือที่เรียกว่าเครื่องพิมพ์แบบบรรทัด ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงชนิดหนึ่ง… advertisements (adsbygoogle = window.ads ... Read More »

LPT Port คืออะไร

LPT Port

พอร์ต (Port) คือช่องการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่ง ในคอมพิวเตอร์พอร์ตนั้นมีอยู่ทุกส่วนของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อภายในคอมพิวเตอร์ด้วยกันเองหรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเชื่อมต่อปริ้นเตอร์ (Printer) ในสมัยก่อนจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต LPT Port หรือจะเรียก ... Read More »

PostScript คืออะไร

PostScript

การสั่งพิมพ์ข้อความหรือรูปภาพ จำเป็นต้องมีการแปลงรูปแบบคำสั่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจึงได้มีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทำงานตรงนี้โดยเฉพาะ เรียกว่าภาษา PostScript advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).pu ... Read More »

Serial Printer คืออะไร

Serial Printer

เครื่องพิมพ์หรือ Printer เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีหน้าที่ในการพิมพ์เอกสารสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินที่นิยมเลือกใช้ Serial Printer มากกว่าเครื่องพิมพ์ประเภทอื่นๆ รวมถึงเครื่อง POS (Point of Sale) ที่ใช้ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ก้ต่อพ่วงเครื่องพิมพ์ประเภท Serial Printer เพื่อพิ ... Read More »

Parallel Port คืออะไร

Parallel Port

Parallel Port คือ พอร์ตหรือช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ โดยที่ Parallel Port สามารถเรียกได้หลายชื่อเช่น พอร์ตคู่ขนาน และ LPT Port หรือพอร์ท Printer เป็นต้น advertisements (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Parallel Port มีลักษณะเป็นพอร์ ... Read More »

Scroll To Top