Tag Archives: software

Web-based Software คืออะไร

Web-based Software

เทคโนโลยี Web-based Software เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ก็สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยไม่จำเป็นต้องมีสื่อบันทึกข้อมูลเหมือนแต่ก่อน advertisements ... Read More »

Source Code คืออะไร

Source Code

การเขียนโปรแกรมใดๆ ก็ตามเพื่อใช้งานนั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการเขียนชุดคำสั่งหรือโค้ดโปรแกรมขึ้นมา เพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำงานของโปรแกรมนั้นๆ ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถทำตามได้ ตลอดจนแสดงผลลัพธ์ได้ตามต้องการ และชุดคำสั่งเหล่านี้จะถูกเรียกว่า Source Code advertisements (adsbygoogle = ... Read More »

Browser-based Software คืออะไร

Browser-based Software

เทคโนโลยี Browser-based Software เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมใหม่ๆ ในเครื่องที่มีสมรรถนะต่ำ ซึ่งช่วยให้การใช้งานโปรแกรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีสมรรถนะเหมาะกับการใช้งานอีกด้วย อีกทั้งลดความยุ่งยากในการอัพเดทโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับเ ... Read More »

ซอฟต์แวร์ คืออะไร

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลำพังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเพียงฮาร์ดแวร์ (Hardware) นั้น ไม่สามารถด้วยตัวมันเองได้ เนื่องจาก Hardware เหล่านั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับการคำน ... Read More »

Scroll To Top