Tag Archives: webmaster

Webmaster คืออะไร

Webmaster

Webmaster (เว็บมาสเตอร์) คือ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆของเว็บไซต์ ทั้งด้านการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับมาตรฐานใหม่ๆ การซ่อมบำรุงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ การอัพเดทเนื้อหา การสำรองข้อมูล ซึ่งจะรวมไปถึงการดูแลการตลาด การโฆษณ ... Read More »

Scroll To Top