TIFF คืออะไร

การเลือกใช้รูปภาพในงานกราฟฟิคนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะส่งผลถึงคุณภาพของชิ้นงานแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการใช้งานจริงด้วย ซึ่งไฟล์ภาพ TIFF เป็นอีกหนึ่งประเภทไฟล์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสำหรับการบันทึกไฟล์กราฟฟิคคุณภาพสูง

advertisements

TIFF คืออะไร?
TIFF ย่อมาจาก Tagged Image File Format เป็นไฟล์ภาพที่มีการจัดเก็บแบบบิตแมป เพื่อนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมสิ่งพิมพ์ อย่างเช่น PageMaker, Photoshop เป็นต้น TIFF ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Aldus Corporation กับ Microsoft เพื่อพัฒนารูปแบบไฟล์รูปภาพที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสิ่งพิมพ์ และสามารถสับเปลี่ยนไปมาระหว่าง PC กับ Mac ได้โดยที่ไม่กระทบต่อคุณภาพของรูปภาพ จึงทำให้เป็นไฟล์ภาพชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในงานสื่อสิ่งพิมพ์

TIFF

ตัวอย่างไฟล์ TIFF

ด้วยความยืดหยุ่นและคุณภาพสูงของไฟล์ TIFF จึงทำให้สามารถแสดงคุณสมบัติของสีทุกระดับตั้งแต่ขาวดำไปจนถึงภาพสีความละเอียดสูงได้ และสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งเครื่อง Mac และ PC เนื่องจากไฟล์ TIFF ไม่มีการบีบอัดข้อมูลเลยเพื่อคุณภาพของรูปภาพ จึงส่งผลให้ขนาดของภาพค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับการจัดเก็บภาพในลักษณะอื่น

advertisements
Scroll To Top