ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) คือ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ร้าย สร้างปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถสร้างปัญหาได้ตั้งแต่การก่อกวนไปจนถึงทำลายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้

advertisements

ไวรัสคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการ Copy ตัวเอง เพื่อการแพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โดยที่ไวรัสคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแพร่กระจายได้หลายช่องทาง เช่น ฝังตัวเองมาไฟล์ข้อมูลที่แจกจ่ายกัน แพร่กระจายผ่านอีเมล์ แผ่นบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ แต่ในปัจจุบันไวรัสคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ไวรัสคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อตรวจพบไวรัส

ไวรัสคอมพิวเตอร์บางชนิด เมื่อติดเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องใด อาจจะเก็บตัวนิ่งไม่แสดงอาการใดๆ แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ก็จะแสดงอาการทันที เช่น การลบข้อมูล การขโมยข้อมูล การส่งข้อมูลจำนวนมากออกไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง ทำให้เครื่องปลายทางล่ม ไม่สามารถทำงานได้ ไวรัสคอมพิวเตอร์จำพวกนี้เราเรียกว่า ระเบิด หรือ ระเบิดเวลา (Bomb) นั่งเอง

ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์
- บูตเซกเตอร์ไวรัส (Boot sector viruses)
- โปรแกรมไวรัส (Program viruses)
- ม้าโทรจัน (Trojan horse)
- โพลีมอร์ฟิกไวรัส (Polymorphic viruses)
- สเตลธ์ไวรัส (Stealth viruses)

อาการของเครื่องที่ติดไวรัส
- เครื่องเปิดไม่ติด หรือใช้เวลาในการบูตเครื่องนานมากผิดสังเกตุ
- เครื่องปิดตัวเองโดยไม่ทราบสาเหตุ
- เครื่อง Restart เองโดยไม่ได้สั่ง
- ข้อมูลหายไปเองหรือไม่สามารถเปิดไฟล์นั้นได้
- เมาส์และแป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย
- แสดง Error หรือข้อความต่างๆบนหน้าจอโดยไม่มีสาเหตุ
- ลำโพงมีเสียงพูดหรือเสียงเพลงออกมาโดยไม่ได้เปิดโปรแกรมใช้งาน
- ขนาดของไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์โปรแกรมเปลี่ยนไป และไม่สามารถเรียกใช้งานได้
- เครื่องทำงานช้ามาก โดยไม่เคยเป็นมาก่อน
- โปรแกรมต่างๆทำงานผิดเพี้ยนไปจากปกติ
- ถ้าตรวจเยื้อที่ Harddisk อาจพบเนื้อที่เสียมากขึ้นเรื่อยๆ
- ถ้าอยู่ในระบบเครือข่าย เครื่องอื่นๆจะเริ่มมีอาการคล้ายๆกัน

advertisements
Scroll To Top