WIMP คืออะไร

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการใช้คำสั่งเสียง หรือการพิมพ์ชุดคำสั่งด้วยภาษาคนเข้าไป มักจะเกิดปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนในคำสั่งเสียง ความกำกวม ไวยากรณ์ จึงมีการพัฒนาระบบ WIMP เข้ามาใช้งานแทนเพื่อช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วในการสั่งงานระบบคอมพิวเตอร์

advertisements

WIMP คืออะไร?
WIMP ย่อมาจากคำว่า Windows Icon Menus Pointer (หน้าต่าง ไอคอน เมนู จุดชี้) ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของระบบปฏิบัติการในปัจจุบันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น Windows จะเป็นพื้นที่สำหรับแสดงผลที่แยกออกมาต่างหาก ประกอบด้วยตัวอักษรและกราฟิก สามารถปรับขนาดและเคลื่อนย้ายได้ ส่วน Icon จะเป็นรูปภาพขนาดเล็กแทนชุดคำสั่ง เพียงผู้ใช้คลิกที่ Icon คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์คำสั่ง ตัวชี้หรือ Pointer ถือเป็นหัวใจสำคัญของ WIMP เพราะจะต้องควบคุมโดยเมาส์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อทำงานร่วมกับ Windows และ Icon สุดท้ายคือ Menu จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้คือไม่จำเป็นต้องจำรูปแบบคำสั่งอีกต่อไป เพราะ Menu จะทำหน้าที่รวบรวมชุดคำสั่งเข้าไว้ด้วยกัน โดยแบ่งตามหมวดหมู่การใช้งาน

WIMP

ตัวอย่าง WIMP ใน Microsoft Windows

ในกรณีที่ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน การทำงานของ WIMP ก็จะแตกต่างกันด้วย เช่น Icon ของ Mac OS กับ Window รูปร่างหน้าตาก็จะต่างกัน และวิธีใช้งานก็ต่างกันด้วย

advertisements
Scroll To Top