WYSIWYG คืออะไร

ในปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์โปรแกรมประเภท HTML editor นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก เพราะจะต้องศึกษาภาษา HTML ให้เข้าใจและใช้เวลาค่อนข้างนาน การใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ประเภท WYSIWYG จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักเขียนเว็บไซต์ทั้งมือเก่าและมือใหม่เลือกใช้งาน เพื่อให้การสร้างเว็บไซต์ทำได้สะดวกขึ้น และสามารถดูรูปแบบการแสดงผลจริงหรือผลลัพธ์ได้ทันที

advertisements

WYSIWYG คืออะไร?
WYSIWYG ย่อมาจากคำว่า What You See Is What You Get เป็นประเภทของโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ที่ยอมให้ผู้ใช้เห็นผลลัพธ์ หรือหน้าตาเว็บไซต์ในขณะที่สร้าง หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ “โปรแกรมประเภทลากวาง” มีหลักการทำงานที่ขัดแย้งกับ editor แบบเดิมที่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าไปอธิบายคำสั่งหรือการใส่ attribute ให้กับ tag ต่าง ๆ เพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผล แต่ WYSIWYG ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือเข้าใจ attribute หรือ tag ก็สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลที่ต้องการได้ตามต้องการ

WYSIWYG

Adobe Dreamweaver โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ชนิด WYSIWYG ยอดนิยม

โปรแกรมประเภท WYSIWYG ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ Dreamweaver, PageMaker, FrontPage ถึงแม้ว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา HTML ขั้นสูงแต่ก็ควรมีความรู้พื้นฐานของภาษา HTML เพื่อใช้แก้ไขคำสั่งบางคำสั่งที่โปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้ไม่สามารถจัดการได้ รวมถึงการปรับแต่งคำสั่งเพื่อลดขนาดไฟล์ข้อมูลซึ่งจะช่วยให้โหลดหน้าเว็บได้เร็วยิ่งขึ้น

advertisements
Scroll To Top