ทำความเข้าใจอิทธิพลของดัชนีหุ้นหลักที่ส่งผลกระทบต่อตลาด

ดัชนีตลาดหุ้นเป็นตัวชี้วัดสำหรับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ในสหรัฐอเมริกา S&P 500, Dow Jones Industrial Average และ Nasdaq Composite เป็น 3 ดัชนีหุ้นหลักที่ได้รับความสนใจมากที่สุดและน่าติดตามมากที่สุด

ดัชนีหุ้นหลักของตลาดสหรัฐประกอบด้วยวิธีการและการจัดหมวดหมู่ที่หลากหลาย เป็นดัชนีที่สามารถถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาดได้ โดยความเคลื่อนไหวของดัชนีสามอันดับแรกจะถูกรายงานเป็นประจำตลอดทั้งวันบนแพลตฟอร์มของสื่อทางการเงินต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้จัดการการลงทุนยังใช้ดัชนีเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรายงานประสิทธิภาพ นักลงทุนใช้ดัชนีเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ อีกทั้งดัชนียังเป็นพื้นฐานสำหรับการลงทุนในดัชนีเชิงรับที่ดำเนินการผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนอีกด้วย 

  • S&P 500 ดัชนี Standard & Poor’s 500 หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ S&P 500 เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ 500 แห่งในสหรัฐฯ ที่ถูกเลือกตามมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาด ดัชนี S&P 500 เป็นดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาด ดัชนี S&P 500 แสดงให้เห็นถึง 80% ของมูลค่ารวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และเป็นมาตรวัดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อมูลค่ารวมของบริษัททั้ง 500 แห่งใน S&P 500 ลดลง 10% มูลค่าของตลาดหุ้นสหรัฐก็จะลดลงไป 10% เช่นเดียวกัน
  • Dow Jones Industrial Average หรือ (DJIA) ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุด 30 แห่งในสหรัฐอเมริกา ดัชนีนี้ขึ้นชื่อจากการแสดงรายการบริษัทบลูชิปที่ดีที่สุดในตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ DJIA เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักราคา ซึ่งคำนวณโดยการรวมราคาต่อหุ้นของหุ้นแต่ละบริษัทในดัชนี แล้วหารผลรวมนี้ด้วยจำนวนบริษัท คิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ แม้ว่า DJIA จะไม่ใช่ภาพรวมของตลาดในวงกว้าง แต่ก็สะท้อนถึงบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล 
  • ดัชนี Nasdaq Composite ตลาดNasdaq เป็นตลาดซื้อขายหุ้นเทคโนโลยี และ Nasdaq Composite Index เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq รวมถึงบริษัทที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ดัชนีนี้ครอบคลุมส่วนย่อยต่าง ๆ ทั่วตลาดเทคโนโลยี รวมถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเซมิคอนดักเตอร์ แม้ว่า Nasdaq จะมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็รวมหลักทรัพย์จากภาคการเงิน อุตสาหกรรม ประกันภัย และการขนส่งด้วย 

ดัชนีหุ้นหลักมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์โดยรวมของตลาดทุนสหรัฐฯ การเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นหลักให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ความรู้สึกของนักลงทุน รวมถึงแนวโน้มในการกระจายการลงทุน

About comadmin

Check Also

อุตสาหกรรมการกีฬาและการวิเคราะห์ข้อมูล: ความสำคัญของการวิเคราะห์กีฬา

การวิเคราะห์ข้อมูลได้มีการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมากมายบนโลก ไม่ว่าจะเป็นสายงานธุรกิจ สายงานการศึกษา หรือรวมไปถึงอุตสาหกรรมการกีฬา ที่มีบทบาทอย่างมากในการแข่งขัน และยังแสดงผลออกมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อ  ยิ่งเฉพาะในโลกที่มีการเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บข้อมูลใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data ก็ย่อมมีความหมายอย่างมากหากนำมาใช้เป็น ท่ามกลางข้อมูลมหาศาลนี้ หากคุณดึงข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องมาทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกับทีม Real Madrid …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *