CPU คืออะไร

CPU คือ หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ หรือ สมองของระบบคอมพิวเตอร์

CPU ย่อมาจาก Central Processing Unit ทำหน้าที่ที่สำคัญคัญที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์ นั่นคือทำหน้าที่คำนวณผล วิเคราะห์ผล แปลความหมายต่างๆ ที่ได้รับจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อคำนวณเสร็จแล้วจึงส่งการคำนวณที่ได้กลับมายังโปรแกรมเหล่านั้น เพื่อแสดงผลออกมาทางหน้าจอมอนิเตอร์หรือทางเครื่องพิมพ์หรือทาง Output devices อื่นๆ

advertisements

โดยปกติแล้ว CPU หรือ หน่วยประมวลผลกลางนั้น จะไม่ได้รับและส่งข้อมูลโดยตรงกับโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ แต่จะรับ-ส่งข้อมูลผ่านหน่วยความจำของระบบ หรือ RAM นั่นเอง โดยที่ RAM (แรม) จะรับคำสั่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งต่อให้ CPU เมื่อ CPU คำนวณและวิเคราะห์ผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลนั้นกลับมาที่แรม เพื่อจัดส่งให้กลับโปรแกรมนั้นๆอีกต่อหนึ่ง

CPU : Intel Core i7

CPU : Intel Core i7

CPU : AMD Athlon X2

CPU : AMD Athlon X2

CPU ที่นิยมใช้กันในระบบคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 2 ยี่ห้อ คือ Intel และ AMD โดยที่ Intel ครองส่วนแบ่งตลาด 83% ในไตรมาสแรกของปี 2014 โดยชุด CPU ที่ได้รับความนิยมของ Intel คือ Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium และ Intel Core i3, i5, i7

advertisements
Scroll To Top