• ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คือ ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ทั่วไป (Application software) โดยที่ระบบปฏิบัติการ (Operating system) มีหน้ ...Read More »
 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

  ISP ย่อมาจาก Internet Servive Provider ISP คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยให้บริการกับผู้ใช้ทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายของบริษัท ซึ่งเครื่องแม่ข่ายนี้ต่อเชื่อมอยู่กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอ ...Read More »
 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • 3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

  3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

 • อินเตอร์เน็ต คืออะไร

  อินเตอร์เน็ต คืออะไร

 • Webmaster คืออะไร

  Webmaster คืออะไร

 • T1 คืออะไร

  T1 คืออะไร

 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ (Router) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอย่างหนึ่ง ทำหน้าที่หาเส้นทางและส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังเครือข่ายปลายทางที่ต้องการ โดยหาเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลที่ดีท ...Read More »
 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • Dual Boot คืออะไร

  Dual Boot คืออะไร

  หลายคนอาจจะสงสัยว่าคอมพิวเตอร์บ้างเครื่องนั้นมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งตัว ซึ่งปกติแล้วคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องจะมีระบบปฏิบัติการ หรือ OS (Operating System) เพียงตัวเดียว แต่สำหรับบ้างคนที่ชอบการทดลองข ...Read More »
 • RTF คืออะไร

  RTF คืออะไร

 • Web-based Software คืออะไร

  Web-based Software คืออะไร

 • ECF คืออะไร

  ECF คืออะไร

 • PnP คืออะไร

  PnP คืออะไร

 • ZMODEM คืออะไร

  ZMODEM คืออะไร

 • Flash Video คืออะไร

  Flash Video คืออะไร

 • Optical Drive คืออะไร

  Optical Drive คืออะไร

 • Defragment คืออะไร

  Defragment คืออะไร

 • Memory Card คืออะไร

  Memory Card คืออะไร

Scroll To Top