• API คืออะไร

  API คืออะไร

  API ย่อมาจาก Application Programming Interface API คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งหรือช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ (Software, Application) หนึ่ง ไปยังอีกซอฟต์แวร์หนึ่ง ทั้งนี้ยังรวมถึงการเชื่อมต ...Read More »
 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • ERP คืออะไร

  ERP คืออะไร

 • SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

 • Webmaster คืออะไร

  Webmaster คืออะไร

  Webmaster (เว็บมาสเตอร์) คือ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆของเว็บไซต์ ทั้งด้านการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้รองรับมาตรฐานใหม่ๆ การซ่อมบำรุงข้อม ...Read More »
 • 2.5G คืออะไร

  2.5G คืออะไร

 • อินเตอร์เน็ต คืออะไร

  อินเตอร์เน็ต คืออะไร

 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • Browser คืออะไร

  Browser คืออะไร

 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

  VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network VPN คือ เครือข่ายเสมือนหรือระบบเน็ตเวิร์คส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายระบบเน็ตเวิร์คสาธารณะ สามารถทำงานได้บนเครือข่ายไอพีหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ ...Read More »
 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • Mobile Operating System คืออะไร

  Mobile Operating System คืออะไร

  ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของทุกคน ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทำให้มือถือสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนม ...Read More »
 • Laser Printer คืออะไร จะซื้อ Laser Printer ต้องดูอะไรบ้าง

  Laser Printer คืออะไร จะซื้อ Laser Printer ต้องดูอะไรบ้าง

 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • MIDI คืออะไร

  MIDI คืออะไร

 • Packet Exchange Protocol คืออะไร

  Packet Exchange Protocol คืออะไร

 • SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

 • JSP คืออะไร

  JSP คืออะไร

 • Shared Memory คืออะไร

  Shared Memory คืออะไร

 • Memory Card คืออะไร

  Memory Card คืออะไร

 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

Scroll To Top