• Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

  Malware (มัลแวร์) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยทำงานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบ การทำให้ระบบเสียหาย รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล advertis ...Read More »
 • SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

  ISP ย่อมาจาก Internet Servive Provider ISP คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยให้บริการกับผู้ใช้ทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายของบริษัท ซึ่งเครื่องแม่ข่ายนี้ต่อเชื่อมอยู่กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอ ...Read More »
 • Browser คืออะไร

  Browser คืออะไร

 • Web Server คืออะไร

  Web Server คืออะไร

 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • อินเตอร์เน็ต คืออะไร

  อินเตอร์เน็ต คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

  DHCP ย่อมาจาก Dynamic Host Configuration Protocol DHCP คือ โปรโตคอล (Protocol) ของระบบเครือข่ายที่ใช้สำหรับกำหนดหรือแจกหมายเลขไอพี (IP Address) แบบอัตโนมัติแก่อุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นเครื่องลูกข่ายบนระบบ ...Read More »
 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

 • SCSI คืออะไร

  SCSI คืออะไร

  คอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้นั้นจะต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะภายในตัวเครื่องที่ประกอบไปด้วย ซีพียู แรม เมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่ง SCSI ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ ...Read More »
 • Plug-in คืออะไร

  Plug-in คืออะไร

 • Netbook คืออะไร

  Netbook คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • Laser Printer คืออะไร จะซื้อ Laser Printer ต้องดูอะไรบ้าง

  Laser Printer คืออะไร จะซื้อ Laser Printer ต้องดูอะไรบ้าง

 • Hard Copy คืออะไร ต่างจาก Soft Copy อย่างไร

  Hard Copy คืออะไร ต่างจาก Soft Copy อย่างไร

 • Packet Switching คืออะไร

  Packet Switching คืออะไร

 • ECF คืออะไร

  ECF คืออะไร

 • Domain Name คืออะไร

  Domain Name คืออะไร

 • Video on Demand คืออะไร

  Video on Demand คืออะไร

Scroll To Top