• Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

  Malware (มัลแวร์) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยทำงานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบ การทำให้ระบบเสียหาย รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล advertis ...Read More »
 • ERP คืออะไร

  ERP คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

  ISP ย่อมาจาก Internet Servive Provider ISP คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยให้บริการกับผู้ใช้ทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายของบริษัท ซึ่งเครื่องแม่ข่ายนี้ต่อเชื่อมอยู่กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอ ...Read More »
 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • Browser คืออะไร

  Browser คืออะไร

 • 3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

  3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

 • 2.5G คืออะไร

  2.5G คืออะไร

 • Webmaster คืออะไร

  Webmaster คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

  IP Address คือ หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล Internet Protocol (IP) โดยที่อุปกรณ์ทุกชนิดจะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต ซึ่งจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช ...Read More »
 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

 • MCU คืออะไร

  MCU คืออะไร

  MCU ย่อมาจาก Microcontroller Unit หรือที่เราเรียกติดปากว่าไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเอง โดยที่ MCU คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่จะพบได้ทั่วไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหน้าที่ของ MCU นั้นจะ ...Read More »
 • WML คืออะไร

  WML คืออะไร

 • Megabyte คืออะไร

  Megabyte คืออะไร

 • Terabyte คืออะไร

  Terabyte คืออะไร

 • MPP คืออะไร

  MPP คืออะไร

 • All In One PC คืออะไร

  All In One PC คืออะไร

 • Resolution คืออะไร

  Resolution คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • Motherboard คืออะไร

  Motherboard คืออะไร

 • 64-bit Operating System คืออะไร

  64-bit Operating System คืออะไร

Scroll To Top