• SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

  SAP คือ บริษัทหนึ่งของประเทศเยอรมนีซึ่งผลิตสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมที่เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งโปรแกรม ERP ของบริษัท SAP นั้น ใช้ชื่อทางกา ...Read More »
 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

  POP3 ย่อมาจาก Post Office Protocol version 3 POP3 คือ โปรโตคอล (Protocol) ที่ใช้รับ E-Mail โดยเป็น Protocol ประเภทที่เรียกว่า Message Access Protocol ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยในปัจจุบันมีการพัฒนา ...Read More »
 • T1 คืออะไร

  T1 คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • 2.5G คืออะไร

  2.5G คืออะไร

 • Browser คืออะไร

  Browser คืออะไร

 • 3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

  3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

  DHCP ย่อมาจาก Dynamic Host Configuration Protocol DHCP คือ โปรโตคอล (Protocol) ของระบบเครือข่ายที่ใช้สำหรับกำหนดหรือแจกหมายเลขไอพี (IP Address) แบบอัตโนมัติแก่อุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นเครื่องลูกข่ายบนระบบ ...Read More »
 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

 • Fiber Optics คืออะไร

  Fiber Optics คืออะไร

  การส่งข้อมูลผ่านสายนำสัญญาณนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในยุคแรกที่มีการใช้สายนำสัญญาณจะเป็นสายนำสัญญาณที่ทำมาจากทอดแดง ซึ่งเป็นสายนำสัญญาณที่มีคุณภาพในการส่งข้อมูลมากที่สุดแต่ในปัจจุบันสายนำ ...Read More »
 • Load Balancing คืออะไร

  Load Balancing คืออะไร

 • Dual Boot คืออะไร

  Dual Boot คืออะไร

 • Cold Boot คืออะไร

  Cold Boot คืออะไร

 • Browser-based Software คืออะไร

  Browser-based Software คืออะไร

 • JSP คืออะไร

  JSP คืออะไร

 • Parallel Port คืออะไร

  Parallel Port คืออะไร

 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • FAT คืออะไร

  FAT คืออะไร

 • 10/100/1000 Network Adapter คืออะไร

  10/100/1000 Network Adapter คืออะไร

Scroll To Top