• ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คือ ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ทั่วไป (Application software) โดยที่ระบบปฏิบัติการ (Operating system) มีหน้ ...Read More »
 • SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • ERP คืออะไร

  ERP คืออะไร

 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

  ISP ย่อมาจาก Internet Servive Provider ISP คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยให้บริการกับผู้ใช้ทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายของบริษัท ซึ่งเครื่องแม่ข่ายนี้ต่อเชื่อมอยู่กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอ ...Read More »
 • Web Server คืออะไร

  Web Server คืออะไร

 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • Webmaster คืออะไร

  Webmaster คืออะไร

 • 3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

  3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

 • Browser คืออะไร

  Browser คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คือ ระบบหรือเทคโนโลยีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย โดยไม่ใช้สาย LAN ในการเชื่อมต่อสัญญาณแต่ใช้สัญญาณวิทยุแทน โดยการเชื่อมต่อแบบ Wireless LAN นี้ เครื่อง ...Read More »
 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • Local Bus คืออะไร

  Local Bus คืออะไร

  ในการส่งข้อมูลภายในระบบคอมพิวเตอร์จะส่งผ่านไมโครโพรเซสเซอร์ไปยังอุปกรณ์ภายนอก หรือการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ภายนอกด้วยกันเอง ซึ่งเส้นทางในการส่งข้อมูลภายนอกเราจะเรียกว่า บัส (BUS) โดยในการส่งข้อมูลในร ...Read More »
 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • 32-bit Color คืออะไร

  32-bit Color คืออะไร

 • Motherboard คืออะไร

  Motherboard คืออะไร

 • All In One PC คืออะไร

  All In One PC คืออะไร

 • Localhost คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

  Localhost คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

 • Disk Partition คืออะไร

  Disk Partition คืออะไร

 • OLE คืออะไร

  OLE คืออะไร

 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

 • Domain Name คืออะไร

  Domain Name คืออะไร

Scroll To Top