• ERP คืออะไร

  ERP คืออะไร

  ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ERP คือ ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อการบริหารทรัพยาการขององค์กรธุรกิจ สามารถรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรเข้ามาอยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อความง่ายในกา ...Read More »
 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

 • SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

 • Web Server คืออะไร

  Web Server คืออะไร

  Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นที่เก็บเว็บไซต์ (Website) เพื่อให้ผู้ใช้งาน (User หรือ Client) เรียกเข้าหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวโดยใช้ HTTP ผ่านทางโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อเข้าดูเว็บไซต์ (Web B ...Read More »
 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • T1 คืออะไร

  T1 คืออะไร

 • 2.5G คืออะไร

  2.5G คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

  IP Address คือ หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล Internet Protocol (IP) โดยที่อุปกรณ์ทุกชนิดจะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต ซึ่งจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช ...Read More »
 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • Network Administrator คืออะไร

  Network Administrator คืออะไร

  ในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีด้วย เพราะว่าระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร ...Read More »
 • Localhost คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

  Localhost คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

 • WML คืออะไร

  WML คืออะไร

 • WIMP คืออะไร

  WIMP คืออะไร

 • Resolution คืออะไร

  Resolution คืออะไร

 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • Browser-based Software คืออะไร

  Browser-based Software คืออะไร

 • Fiber Optics คืออะไร

  Fiber Optics คืออะไร

 • NAP คืออะไร

  NAP คืออะไร

Scroll To Top