• ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลำพังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเพียงฮาร์ ...Read More »
 • SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

 • ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

  IP Address คือ หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล Internet Protocol (IP) โดยที่อุปกรณ์ทุกชนิดจะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต ซึ่งจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช ...Read More »
 • T1 คืออะไร

  T1 คืออะไร

 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • Webmaster คืออะไร

  Webmaster คืออะไร

 • อินเตอร์เน็ต คืออะไร

  อินเตอร์เน็ต คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คือ ระบบหรือเทคโนโลยีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย โดยไม่ใช้สาย LAN ในการเชื่อมต่อสัญญาณแต่ใช้สัญญาณวิทยุแทน โดยการเชื่อมต่อแบบ Wireless LAN นี้ เครื่อง ...Read More »
 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • XHTML คืออะไร

  XHTML คืออะไร

  ในการสร้างเว็บไซต์สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการใช้ภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาหลักในการสร้างและแสดงผลเว็บไซต์ให้ถูกต้องและสวยงาม แต่เพราะในปัจจุบันมีโปรแกรม Web Browser ที่หลากหลายจึงมีการพัฒนาภาษา XHTML ขึ้นมา ...Read More »
 • Megabyte คืออะไร

  Megabyte คืออะไร

 • CAE : Computer Aided Engineering คืออะไร

  CAE : Computer Aided Engineering คืออะไร

 • RTF คืออะไร

  RTF คืออะไร

 • USB OTG คืออะไร

  USB OTG คืออะไร

 • DRAM คืออะไร

  DRAM คืออะไร

 • Heat Sink คืออะไร

  Heat Sink คืออะไร

 • Junk E-mail คืออะไร

  Junk E-mail คืออะไร

 • Patch คืออะไร

  Patch คืออะไร

 • NTFS คืออะไร

  NTFS คืออะไร

Scroll To Top