• ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คือ ซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ทั่วไป (Application software) โดยที่ระบบปฏิบัติการ (Operating system) มีหน้ ...Read More »
 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • ERP คืออะไร

  ERP คืออะไร

 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

 • 2.5G คืออะไร

  2.5G คืออะไร

  2.5G คือ ระบบการสื่อสารไร้สายผ่านโทรศัพท์ที่อยู่ระหว่างยุค 2G (สื่อสารด้วยระบบเสียง) และยุค 3G (สื่อสารด้วยภาพและเสียงความเร็วสูง) หรือเรียกง่ายๆว่า 2.5G หมายถึง การสื่อสารในยุคเปลี่ยนผ่านจากระบบ 2G ม ...Read More »
 • Web Server คืออะไร

  Web Server คืออะไร

 • Webmaster คืออะไร

  Webmaster คืออะไร

 • 3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

  3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • อินเตอร์เน็ต คืออะไร

  อินเตอร์เน็ต คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

  DHCP ย่อมาจาก Dynamic Host Configuration Protocol DHCP คือ โปรโตคอล (Protocol) ของระบบเครือข่ายที่ใช้สำหรับกำหนดหรือแจกหมายเลขไอพี (IP Address) แบบอัตโนมัติแก่อุปกรณ์ทุกชนิดที่เป็นเครื่องลูกข่ายบนระบบ ...Read More »
 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • Card Reader คืออะไร

  Card Reader คืออะไร

  Card Reader คือ อุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับอ่านข้อมูลในการ์ดหรือหน่วยความจำประเภทต่างๆ โดยในการอ่านหน่วยความจำนั้น ตัว card reader เองจะต้องต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นด้วย adve ...Read More »
 • NAP คืออะไร

  NAP คืออะไร

 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • WAV คืออะไร

  WAV คืออะไร

 • Defragment คืออะไร

  Defragment คืออะไร

 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • SCSI คืออะไร

  SCSI คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • SVGA คืออะไร

  SVGA คืออะไร

 • 3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

  3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

Scroll To Top