• Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

  Malware (มัลแวร์) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยทำงานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบ การทำให้ระบบเสียหาย รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูล advertis ...Read More »
 • SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

 • ERP คืออะไร

  ERP คืออะไร

 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

  ISP ย่อมาจาก Internet Servive Provider ISP คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยให้บริการกับผู้ใช้ทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายของบริษัท ซึ่งเครื่องแม่ข่ายนี้ต่อเชื่อมอยู่กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอ ...Read More »
 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • Browser คืออะไร

  Browser คืออะไร

 • 2.5G คืออะไร

  2.5G คืออะไร

 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • Webmaster คืออะไร

  Webmaster คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

  VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network VPN คือ เครือข่ายเสมือนหรือระบบเน็ตเวิร์คส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของเครือข่ายระบบเน็ตเวิร์คสาธารณะ สามารถทำงานได้บนเครือข่ายไอพีหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ ...Read More »
 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • Beta Test คืออะไร

  Beta Test คืออะไร

  Beta Test คือ การทดสอบซอฟต์แวร์ (หรือฮาร์ดแวร์) ในระยะที่ 2 โดยมักจะเป็นการทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะนำซอฟต์แวร์ (หรือฮาร์ดแวร์) นั้นออกมาจำหน่ายจริง advertisem ...Read More »
 • MAC Address คืออะไร

  MAC Address คืออะไร

 • HDD คืออะไร

  HDD คืออะไร

 • Mail Bomb คืออะไร

  Mail Bomb คืออะไร

 • Terabyte คืออะไร

  Terabyte คืออะไร

 • MAPI คืออะไร

  MAPI คืออะไร

 • Netbook คืออะไร

  Netbook คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • Remote Access คืออะไร

  Remote Access คืออะไร

Scroll To Top