• SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

  SAP คือ บริษัทหนึ่งของประเทศเยอรมนีซึ่งผลิตสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมที่เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งโปรแกรม ERP ของบริษัท SAP นั้น ใช้ชื่อทางกา ...Read More »
 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

 • Malware คืออะไร

  Malware คืออะไร

 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • ERP คืออะไร

  ERP คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

  IP Address คือ หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล Internet Protocol (IP) โดยที่อุปกรณ์ทุกชนิดจะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต ซึ่งจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช ...Read More »
 • T1 คืออะไร

  T1 คืออะไร

 • 2.5G คืออะไร

  2.5G คืออะไร

 • Webmaster คืออะไร

  Webmaster คืออะไร

 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • 3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

  3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

  IP Address คือ หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล Internet Protocol (IP) โดยที่อุปกรณ์ทุกชนิดจะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต ซึ่งจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช ...Read More »
 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • Network Adapter คืออะไร

  Network Adapter คืออะไร

  ปัจจุบันระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้น ตั้งแต่การติดต่อสื่อสาร การใช้งานอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงการใช้งานโปรแกรมบางประเภทที่ทำงานด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งจะต้องมีการเชื่ ...Read More »
 • NTFS คืออะไร

  NTFS คืออะไร

 • Expansion Slot คืออะไร

  Expansion Slot คืออะไร

 • Web-based Software คืออะไร

  Web-based Software คืออะไร

 • Disk Partition คืออะไร

  Disk Partition คืออะไร

 • Remote Access คืออะไร

  Remote Access คืออะไร

 • Fiber Optics คืออะไร

  Fiber Optics คืออะไร

 • OLTP คืออะไร

  OLTP คืออะไร

 • E-mail คืออะไร

  E-mail คืออะไร

 • Overclock คืออะไร

  Overclock คืออะไร

Scroll To Top