• SAP คืออะไร

  SAP คืออะไร

  SAP คือ บริษัทหนึ่งของประเทศเยอรมนีซึ่งผลิตสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมที่เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งโปรแกรม ERP ของบริษัท SAP นั้น ใช้ชื่อทางกา ...Read More »
 • DBMS คืออะไร

  DBMS คืออะไร

 • ERP คืออะไร

  ERP คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • ซอฟต์แวร์ คืออะไร

  ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 • ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

  ระบบปฏิบัติการ คืออะไร

 • T1 คืออะไร

  T1 คืออะไร

  T1 หรือ T1 Carrier คือ เทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูง หรือ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงชนิดหนึ่ง โดยใช้การส่งสัญญาณแบบ 64 kbps ต่อช่อง จำนวน 24 ช่องสัญญาณพร้อมกัน ทำให้ T1 สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว ...Read More »
 • POP3 คืออะไร

  POP3 คืออะไร

 • 3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

  3G คืออะไร 3G มีประโยชน์อย่างไร

 • Webmaster คืออะไร

  Webmaster คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

 • ISP คืออะไร

  ISP คืออะไร

 • IP Address คืออะไร

  IP Address คืออะไร

  IP Address คือ หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล Internet Protocol (IP) โดยที่อุปกรณ์ทุกชนิดจะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดยใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต ซึ่งจะเขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช ...Read More »
 • เราเตอร์ คืออะไร

  เราเตอร์ คืออะไร

 • VPN คืออะไร

  VPN คืออะไร

 • Wireless LAN คืออะไร

  Wireless LAN คืออะไร

 • DHCP คืออะไร

  DHCP คืออะไร

 • Mail Bomb คืออะไร

  Mail Bomb คืออะไร

  ทุกวันนี้ในโลกอินเตอร์เน็ตมีไวรัสและการก่อกวนจากผู้ไม่หวังดีเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลจากที่โดนไวรัสและการก่อกวนนั้นอาจจะทำให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญ และอาจจะทำให้ผู้ที่โดนไวรัสหรือโดนก่อกวนนั้นถูกขโมยข้อมูลหรือ ...Read More »
 • Heat Sink คืออะไร

  Heat Sink คืออะไร

 • PnP คืออะไร

  PnP คืออะไร

 • API คืออะไร

  API คืออะไร

 • CAE : Computer Aided Engineering คืออะไร

  CAE : Computer Aided Engineering คืออะไร

 • Megabyte คืออะไร

  Megabyte คืออะไร

 • ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร

  ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร

 • Plug-in คืออะไร

  Plug-in คืออะไร

 • Web-based Software คืออะไร

  Web-based Software คืออะไร

 • NetBEUI คืออะไร

  NetBEUI คืออะไร

Scroll To Top