Tag Archives: software

Web-based Software คืออะไร

เทคโนโลยี Web-based Software เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ก็สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยไม่จำเป็นต้องมีสื่อบันทึกข้อมูลเหมือนแต่ก่อน ? Web-based Software คือ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านทาง Web Browser เช่น Internet Explorer, Safari, FireFox, Google …

Read More »

ซอฟต์แวร์ คืออะไร

ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลำพังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเพียงฮาร์ดแวร์ (Hardware) นั้น ไม่สามารถด้วยตัวมันเองได้ เนื่องจาก Hardware เหล่านั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับการคำนวณหรือช่วยคำนวณและระบบจัดเก็บ/แสดงผลข้อมูลเท่านั้น แต่ผู้ที่ป้อนคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณก็คือซอฟต์แวร์นั่นเอง ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่ม คือ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System/Infrastructure software) ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ช่วยให้ Hardware สามารถทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบลื่น …

Read More »