เราเตอร์ คืออะไร

เราเตอร์ (Router) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอย่างหนึ่ง ทำหน้าที่หาเส้นทางและส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังเครือข่ายปลายทางที่ต้องการ โดยหาเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลที่ดีที่สุดและเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่น แต่ถ้าเส้นทางหลักเกิดขัดข้อง Router สามารถที่จะเลือกเส้นทางใหม่ได้

advertisements

ซึ่งจากความหมายข้างต้น เราเตอร์จึงสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยตัว Router จะมีช่องสำหรับเสียบต่อสายสัญญาณเน็ตเวิร์คที่เรียกว่า LAN Port อยู่ด้วย โดยสามารถต่อ 1 Port ต่อหนึ่งเครื่อง หรือจะใช้เราเตอร์หรือ Hub อีกตัวมาต่อเพื่อเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ต่อพ่วงอยู่ในระบบก็ได้ Router โดยทั่วไปมักมีจำนวนพอร์ตอย่างน้อย 4 พอร์ต ซึ่งที่พบเห็นได้มากที่สุดจะมีจำนวน 4, 8, 16 และ 32 พอร์ท

เราเตอร์

ตัวอย่าง Internet Router ขนาด 4 Ports

เราเตอร์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันยังได้รวมเอาความสามารถของโมเด็มและสวิตซ์ชิ่งฮับไว้ในเครื่องเดียวกัน ทำให้เราสามารถใช้เราเตอร์นี้ในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกับฮับ (Hub) สามารถแจกหมายเลขไอพี (IP Address) ได้เช่นเดียวกับสวิตซ์ชิ่งฮับ และยังสามารถต่อเชื่อมกับระบบอินเตอร์เน็ตได้เหมือนกับโมเด็ม (Modem) ดังนั้นจึงหมายความว่าเราเตอร์เครื่องนี้สามารถแจกหมายเลขไอพีให้กับคอมพิวเตอร์ในระบบเน็ตเวิร์ค สามารถเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลกันของคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครื่อง และยังเป็นแจกสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครอข่ายอีกด้วย

Router

การเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์คและอินเตอร์เน็ตโดยใช้เราเตอร์

นอกจากนี้ Router ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้ทั้งรุ่นแบบมีสาย (Wire) และแบบไร้สาย (Wireless) ซึ่งแบบ Wireless นี้จะสามารถส่งสัญญาณไวไฟ (Wi-fi) ออกมา เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถรับสัญญาณ Wi-fi ได้ สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายได้ทันที และยังสามารถใช้ Wi-fi นี้ในการต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

คำที่เกี่ยวข้อง : Router, Network, ระบบเครือข่าย, Server, Workstation, Client, อินเตอร์เน็ต

advertisements
Scroll To Top