Tag Archives: graphic

WMF คืออะไร

? WMF ย่อมาจากคำว่า Windows Metafile Format ซึ่งเป็นรูปภาพแบบ 16 บิต metafile ประกอบไปด้วยข้อมูลแบบเวกเตอร์และบิตแมป ไฟล์ประเภทนี้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1990 และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไฟล์ WMF สามารถทำงานได้ดีกับโปรแกรม Microsoft Office แต่ก็ยังมีข้อเสียคือ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการเก็บภาพ แสดงภาพได้ไม่ถูกต้องครบถ้วน และมีเพียงไม่กี่โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft …

Read More »

GUI คืออะไร

GUI ย่อมาจาก Graphic User Interface หมายถึง ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ GUI คือ ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพหรือแผนภูมิที่เข้าใจได้ง่ายแทนการพิมพ์คำสั่งโดยตรง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ การใช้งานผ่านระบบ GUI เช่น การใช้เมาส์กดเลือกไอคอน (Icon) หรือปุ่มคำสั่งที่ต้องการ หรือการเลือกคำสั่งตามรายการที่อยู่ในเมนูประเภทต่างๆ ซึ่งซอฟต์แวร์เตรียมไว้ให้แล้ว GUI อ่านว่า จียูไอ หรือ จูอี้ หรือ กุย …

Read More »