Tag Archives: erp

SAP คืออะไร

SAP คือ บริษัทหนึ่งของประเทศเยอรมนีซึ่งผลิตสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมที่เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งโปรแกรม ERP ของบริษัท SAP นั้น ใช้ชื่อทางการค้าว่า SAP เช่นเดียวกับชื่อบริษัท SAP มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และมีสำนักงานสาขาอยู่ในประเทศไทยด้วย โดยชื่อ SAP นั้นเป็นคำว่าของคำว่า System, Application …

Read More »

ERP คืออะไร

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ERP คือ ซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อการบริหารทรัพยาการขององค์กรธุรกิจ สามารถรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรเข้ามาอยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อความง่ายในการบริหารข้อมูลทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงงานของทุกหน่วยงานในองค์การเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถบริหารงานและทรัพยากรแบบองค์รวมและแบบหน่วยงานย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ERP Software โดยทั่วไปจะสามารถบริหารงานได้ตั้งแต่ระบบการรับใบสั่งซื้อ ระบบการขาย ระบบบริหารการผลิต ระบบคลังสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้าและขนส่ง ระบบบิลลิ่ง ระบบบัญชีและการเงิน ตลอดจนระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น ซอฟต์แวร์ ERP …

Read More »