Tag Archives: patch

Patch คืออะไร

Patch หรือ Software Patch คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกเขียนออกมาเพื่อซ่อมแซมหรือแก้ไขจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเดิม การเขียน Patch ออกมานั้น มักมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การแก้บัก (Bug) หรือเพื่อปิดช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่อาจจะถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือจากไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ง่าย โดยมักจะไม่ได้ถูกเขียนออกมาเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงาน ที่เรียกว่า Software update หรือการออก Service Pack ตัวอย่างการออก Software patch เช่น …

Read More »