Tag Archives: defrag

วิธีการทำ Defragment บน Windows 10

โดยปกตินั้นหากเราใช้งานบน Windows นั้นทั้งการทำงานเอกสารต่างๆ การฟังเพลง การดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ หรือการใช้งานอะไรต่างๆ ตามที่เราต้องการนั้นตัว Hard drive ภายในเครื่องของเรานั้นจะทำงานอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงในตอนที่เราเปิดเครื่อง Windows จะทำการเรียกใช้ไฟล์ต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งหากเราใช้งานไปทุกๆ วันไฟล์ต่างๆ เหล่านั้นก็จะยังคงอยู่ที่เดิม เพราะเราไม่เคยที่จะทำ Defragment หรือที่เรารู้จักกันอีกแบบหนึ่งนั้นก็คือ การจัดเรียงไฟล์ ภายในเครื่องของเรานั้นเอง ซึ่งข้อดีของการ Defragment หรือ …

Read More »

Defragment คืออะไร

Defragment คือ การจัดเรียงข้อมูลใน Hardisk ใหม่ โดยทำให้ไฟล์แต่ละไฟล์มีการจัดเรียงหรือจัดวางข้อมูลแบบต่อเนื่องกัน อันเนื่องมาจากเวลาเขียนหรือบันทึกข้อมูลนั้น คอมพิวเตอร์จะเขียนข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์แบบสุ่มเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน การเขียนข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์แบบสุ่มนั้นช่วยให้การบันทึกข้อมูลรวดเร็วขึ้นก็จริง แต่เมื่อมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากๆ การบันทึกครั้งต่อๆไป การเรียกใช้ข้อมูล หรือแม้กระทั่งการบูต (Boot) เครื่องจะช้าลงมาก เครื่องจะทำงานอืดอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากในการเรียกใช้งานไฟล์ต่างๆนั้นจะต้องไปเรียกข้อมูลที่บันทึกแบบสุ่มเอาไว้ที่จุดต่างเหล่านั้นจนครบไฟล์ ถึงจะเปิดไฟล์ออกมาใช้งานได้ การจัดเรียงข้อมูลก่อนและหลังการทำ Defragment ดังนั้นเมื่อเราทำ Defragment หรือ ทำ Defrag …

Read More »