Tag Archives: 16-bit

16-bit Color คืออะไร

ในการแสดงผลด้านกราฟฟิกของคอมพิวเตอร์นั้นเรามักจะได้ยินคำว่า bit color ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความละเอียดและความคมชัดของภาพ ปกติทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ High Color และ True Color และ 8-bit, 16-bit, 24-bit และ 32-bit Color เป็นต้น ? การแสดงผลแบบ 16 บิต หรือ …

Read More »

16-bit Computer คืออะไร

คอมพิวเตอร์ถือเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตนั้นคอมพิวเตอร์จะมีขนาดใหญ่มากแต่ประมวลผลได้ช้า จึงมีการพัฒนามาจนถึงยุคไมโครคอมพิวเตอร์ (ช่วงปี พ.ศ. 2524-2528) คอมพิวเตอร์ได้มีขนาดเล็กลงจนสามารถตั้งโต๊ะได้ ? 16-bit Computer คือไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานแบบ 16บิต ถือเป็นคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่มีขนาดเล็กและประมวลผลได้เร็วกว่า จนกลายเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคอมพิวเตอร์มาจนถึงยุค 64 บิตในปัจจุบัน ตัวอย่าง 16-bit Computer 16-bit Computer ดีอย่างไร – สามารถรับคำสั่งได้มากถึง 16 …

Read More »