Tag Archives: pm

PM คืออะไร

PM คือ ข้อความที่ส่งถึงกันแบบส่วนตัว โดยที่ผู้อื่นจะไม่ได้เห็นข้อความนี้ด้วย PM ย่อมาจาก Personal Message แปลว่า ข้อความส่วนตัวนั่นเอง Personal message นี้นิยมใช้งานในกระดานสนทนาหรือเวบบอร์ด (Webboard) ต่างๆ เมื่อเราต้องการจะติดต่อสมาชิกคนอื่นเป็นการส่วนตัว ก็จะใช้วิธีส่ง PM หรือข้อความส่วนตัวไปหา เมื่อผู้รับทำการ Login เข้าระบบ ก็จะเห็นข้อความของเราทันที ข้อดีของการใช้ PM …

Read More »