Tag Archives: framework

OLE คืออะไร

การพัฒนาโปรแกรมในยุคปัจจุบันนั้น ให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมหรือ Application เป็นอย่างมาก เพราะจะสามารถช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทำได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วต่อความต้องการ จึงมีการนำเทคโนโลยี OLE มาช่วยให้แต่ละโปรแกรมสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากส่วนกลางพร้อมๆกันได้ ? OLE ย่อมาจากคำว่า Object Linking and Embedding เป็น Framework หรือกรอบการทำงาน ของ Microsoft สำหรับเทคโนโลยีแบบ Compound document ซึ่งคล้ายกับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ …

Read More »