ซอฟต์แวร์ คืออะไร

ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลำพังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเพียงฮาร์ดแวร์ (Hardware) นั้น ไม่สามารถด้วยตัวมันเองได้ เนื่องจาก Hardware เหล่านั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับการคำนวณหรือช่วยคำนวณและระบบจัดเก็บ/แสดงผลข้อมูลเท่านั้น แต่ผู้ที่ป้อนคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณก็คือซอฟต์แวร์นั่นเอง

advertisements

ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่ม คือ
1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System/Infrastructure software)
ซอฟต์แวร์ระบบ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ช่วยให้ Hardware สามารถทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบลื่น ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบเช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating system) และซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนอุปกรณ์ (Drivers) เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ระบบ

Windows 8 หนึ่งในซอฟต์แวร์ระบบประเภท Operating system

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้นมาทั้งเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านและใช้งานแบบทั่วไป การใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ใช้ควบคุมการทำงานในหน่วยงาน ใช้ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักร ซอฟต์แวร์คำนวณเงินเดือน ทำบัญชี คุมสต็อคสินค้า ควบคุมการจราจร การพยากรณ์อากาศ และ ซอฟต์แวร์วางแผนงานประเภทต่างๆ เป็นต้น ส่วนซอฟท์แวร์สำหรับการใช้งานแบบทั่วไป เช่น ซอฟต์แวร์ด้านงานเอกสาร การนำเสนองาน ซอฟต์แวร์รับ-ส่งอีเมล์ ท่องอินเตอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ด้านมัลติมีเดียต่างๆ เป็นต้น

Application Software

PowerPoint หนึ่งใน Application Software ประเภทการนำเสนองาน

3. ซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับคอมพิวเตอร์ (Tools/Utilities software)
ซอฟต์แวร์กลุ่ม Tools และ Utilities คือซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ใช้สำหรับการปรับแต่ง ตรวจสอบ และสนันสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส (Antivirus software) ซอฟต์แวร์จัดเรียงข้อมูลใน Hard disk ซอฟต์แวร์ตรวจจับ Spyware, Adware, Trojan ซอฟต์แวร์ตรวจสอบเนื้อที่จัดเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์คอมไพเลอร์/อินเตอร์พรีเตอร์/ดีบักเกอร์ เป็นต้น

Antivirus software

Antivirus software หนึ่งในซอฟต์แวร์ประเภท Tools/Utilities

คงได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าซอฟต์แวร์คืออะไร มีอยู่ประเภท สามารถทำงานอะไรได้บ้าง ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกใช้ซอฟต์แวร์นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์แบบไหนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของเรา โดยที่ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันมีทั้งแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแจกให้ใช้ฟรีและแบบถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการค้า และเพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูลอันมีค่าของเรา เราควรใช้แต่ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้นครับ ^ ^

คำที่เกี่ยวข้อง : Software, ชุดคำสั่ง, Application, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์หมายถึงอะไร

advertisements
Scroll To Top