Tag Archives: cms

T3 คืออะไร

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หรือ CMS อย่าง WordPress หรือ Joomla ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ที่ไม่มีทักษะด้านการเขียนเว็บไซต์สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องการพัฒนาเทมเพลตด้วยตนเอง ซึ่งในปัจจุบันสามารถแก้ไขได้เพียงแค่ใช้ T3 เท่านั้น ? T3 คือ Framework Template ที่สนับสนุนการออกแบบเว็บเทมเพลตให้รองรับการทำงานกับระบบ CMS ของ Joomla มักจะเรียกกันว่า Framework T3 พัฒนาโดยทีม Joomla …

Read More »