Tag Archives: 2.5G

2.5G คืออะไร

2.5G คือ ระบบการสื่อสารไร้สายผ่านโทรศัพท์ที่อยู่ระหว่างยุค 2G (สื่อสารด้วยระบบเสียง) และยุค 3G (สื่อสารด้วยภาพและเสียงความเร็วสูง) หรือเรียกง่ายๆว่า 2.5G หมายถึง การสื่อสารในยุคเปลี่ยนผ่านจากระบบ 2G มาเป็น 3G นั่นเอง การสื่อสารในยุค 2.5G นั้น มีทั้งการสื่อสารด้วยเสียง หรือ Voice เหมือนกับระบบ 2G และระบบ …

Read More »