Tag Archives: api

API คืออะไร

API ย่อมาจาก Application Programming Interface API คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งหรือช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ (Software, Application) หนึ่ง ไปยังอีกซอฟต์แวร์หนึ่ง ทั้งนี้ยังรวมถึงการเชื่อมต่อระหว่าง Application ไปยังเว็บไซต์และ Application กับระบบปฏิบัติการด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อการเข้าถึงข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Application นั่นเอง ตัวอย่างของการใช้งาน API เช่น การใช้งาน Facebook …

Read More »