Tag Archives: apps

วิธีการลบแอปพิเคชั่นต่างๆ บน Windows 10

หลายๆคนอาจจะคิดว่าาการลบแอปพิเคชั่นบน Windows 10 นั้นจะมีขั้นตอนการลบแอปพิเคชั่นที่ที่ง่ายมาก แต่เปล่าเลยครับ เพราะบน WIndows 10 นั้นทาง Microsoft นั้นได้พัฒนาออกมาให้มีการลบแอปพิเคชั่นภายในที่ยากกว่าเดิม มาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วแอปพิเคชั่นบน Windows 10 นั้นคืออะไร และอยู่ตรงใหน แอปพิเคชั่นบน Windows 10 นั้นจะไม่ใช้โปรแกรมที่เราได้ทำการติดตั้งเสริมเข้าไปภายในระบบ แต่แอปพิเคชั่นนั้นจะเป็นแอปพิเคชันบางตัวที่ทาง Microsoft ได้พัฒนาร่วมเข้าไปยัง Windows 10 …

Read More »