Tag Archives: beta test

Beta Test คืออะไร

Beta Test คือ การทดสอบซอฟต์แวร์ (หรือฮาร์ดแวร์) ในระยะที่ 2 โดยมักจะเป็นการทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะนำซอฟต์แวร์ (หรือฮาร์ดแวร์) นั้นออกมาจำหน่ายจริง การทดสอบแบบ Beta Test (อ่านว่า เบต้าเทส) นั้น มักจะทำแบบเปิด หมายถึงเชิญชวนให้ผู้ที่ต้องการทดสอบหรือนักพัฒนาเข้าร่วมทดสอบด้วย โดยมีการเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับทดสอบไว้ให้ ในระหว่างการทดสอบและหลังการทดสอบเสร็จสิ้น ผู้ร่วมทดสอบจะรายงานผลการทดสอบให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆทราบถึงผลการทดสอบ ข้อดีข้อเสียที่พบ รวมถึง Bug …

Read More »