Tag Archives: dram

DRAM คืออะไร

คอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของมนุษย์ ซึ่งในช่วงเริ่มแรกนั้นคอมพิวเตอร์สร้างจากแนวคิดเพื่อให้ช่วยเป็นเครื่องคำนวณที่มีความเร็วและแม่นยำ หลังจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกได้ปรากฏขึ้นซึ่งมีขนาดใหญ่ ก็ได้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถมากขึ้น ตอบสนองการใช้งานที่มากขึ้นรวมถึงมีการดีไซน์ที่ทันสมัยและเล็กลงทำให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น DRAM คืออะไร ในคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ต่างมีความสำคัญทั้งสิ้น เพราะถ้าขาดชิ้นส่วนไหนไปแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งในบทความนี้จะมากล่างถึง DRAM (ย่อมาจาก Dynamic Random Access Memory) ซึ่งเป็นหน่วยความจำสำรอง ที่คอมพิวเตอร์จะขาดไม่ได้เลย เพราะถ้าไม่มีหน่วยความจำ RAM แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถเปิดติดได้เลย แรม (RAM) เป็นหน่วยความจำสำรอง ซึ่งจำทำงานควบคู่ไปกับซีพียู …

Read More »