Tag Archives: chipset

Chipset คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

Chipset คือ กลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์หรือชิป (Chip) ที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานเป็นหน่วย โดยที่ Chipset นี้จะถูกติดตั้งอยู่บนแผลวงจรหลัก หรือ Mainboard เพื่อควบคุมการทำงานต่างๆบนแผงวงจรหลัก โดยสามารถกล่าวได้ว่า Chipset นี้เปรียบเสมือนหัวใจ หรือผู้จัดการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดบน Mainboard เลยทีเดียว Chipset ทำหน้าที่อะไร Chipset ทำหน้าที่ทั้งควบคุมการทำงานของกลวิธีในการเชื่อมต่อ ทั้งการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก หรืออุปกรณ์ Input/Output (I/O …

Read More »