Tag Archives: font

TrueType Font คืออะไร

Font เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรายงาน การทำงานนำเสนอ หรือ Presentation กราฟฟิคโฆษณา หรืองานนิตยสารต่างๆ ล้วนจำเป็นต้องใช้ Font ในการออกแบบ โดยเฉพาะ True Type Font ที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการใช้งานมากที่สุด ? TrueType Font หรือ True Type (TT) เป็นมาตรฐานของ Font …

Read More »