Tag Archives: mac address

MAC Address คืออะไร

โครงข่ายอินเตอร์เน็ตหรือโครงข่ายขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เราจำเป็นต้องแสดงตัวตนก่อนที่จะเข้าไปเชื่อมต่อเสมอซึ่งหลายคนก็คงจะคุ้นเคยแล้วว่า การเชื่อต่อคอมพิวเตอร์เราจะเชื่อมต่อด้วย IP Address ซึ่งการเชื่อมต่อแต่ละครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับ Server นั้นจะได้รับ IP จากเครื่อง Server ซึ่ง IP แต่ละครั้งที่ได้จากการเชื่อมต่อจะไม่เหมือนกันสักครั้ง MAC Address คือ ชุดเลขฐาน 16 จำนวน 12 ตัว ซึ่งเป็นตัวเลขที่จะไม่มีเปลี่ยนแปลงจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็เหมือนกับเลขบัตรประชาชน คนไทยหนึ่งคนจะมีเลขบัตรประชาชนที่เป็นของตัวเองตั้งแต่เกิดมา เหมือนกัน MAC …

Read More »