Tag Archives: meta tag

Meta Tag คืออะไร

ในการสร้างเว็บไซต์ เราจะต้องใช้ภาษา Html ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้าง และในหนึ่งเว็บไซต์จะมีคำสั่งในการสร้างเว็บไซต์มากมายซึ่งมีคำสั่งที่ส่งผลในการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ และคำสั่งที่ไม่ปรากฎบนหน้าเว็บไซค์ซึ่งมีอยู่คำสั่งหนึ่งทำหน้าที่บ่งบอกรายละเอียดของเว็บไซต์แต่ไม่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์และเป็นคำสั่งที่สำคัญในการค้นหาของ Search Engine ด้วย คำสั่งนี้คือ Meta Tag Meta Tag คือคำสั่งที่เปรียบเสมอสารานุกรมของหนังสือ ซึ่งจะเป็นคำสั่งที่ไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ คำสั่ง Meta Tag จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ใน 1 หน้าว่ามีเนื้อหาอย่างไร มีการใช้ตัวอักษรแบบไหน แม้กระทั่งสั่งให้ Search …

Read More »