Meta Tag คืออะไร

ในการสร้างเว็บไซต์ เราจะต้องใช้ภาษา Html ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้าง และในหนึ่งเว็บไซต์จะมีคำสั่งในการสร้างเว็บไซต์มากมายซึ่งมีคำสั่งที่ส่งผลในการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ และคำสั่งที่ไม่ปรากฎบนหน้าเว็บไซค์ซึ่งมีอยู่คำสั่งหนึ่งทำหน้าที่บ่งบอกรายละเอียดของเว็บไซต์แต่ไม่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์และเป็นคำสั่งที่สำคัญในการค้นหาของ Search Engine ด้วย คำสั่งนี้คือ Meta Tag


Meta Tag คือคำสั่งที่เปรียบเสมอสารานุกรมของหนังสือ ซึ่งจะเป็นคำสั่งที่ไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ คำสั่ง Meta Tag จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ใน 1 หน้าว่ามีเนื้อหาอย่างไร มีการใช้ตัวอักษรแบบไหน แม้กระทั่งสั่งให้ Search Engine ทำงานอย่างไรกับหน้าเว็บไซต์นี้ โดยในตอนแรกคำสั่ง Meta Tag นั้นเป็นคำสั่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในห้องสมุด เป็นระบบในการจัดการฐานข้อมูลให้กับบรรณารักษ์ได้รู้รายละเอียดของหนังสือได้แต่ละเล่มโดยไม่ต้องเข้าไปอ่านหนังสือเล่นนั้น ทำให้ระบบการจัดการฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

Meta Tag

รูปแบบของ Meta Tag

คำสั่ง Meta Tag นั้นเป็นคำสั่งที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ในหนึ่งหน้าเว็บเพจ แต่ก็มี Meta Tag นั้นจะช่วยให้ Search Engine สามารถค้นหาเว็บไซต์นั้น ๆได้ง่ายขึ้นและจะส่งผลให้เว็บไซต์ที่มี Meta Tag ที่ชัดเจนนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในหน้าค้นหาของ Search Engine ได้อย่างรวดเร็ว
Meta Tag จะอยู่ในส่วนของโค๊ดโดยส่วนมากแล้วคำสั่ง Meta Tag จะมีใช้งานกันอย่างหลากหลาย แต่คำสั่งที่จะสามารถเห็นในหน้าเว็บไซต์และเป็นที่นิยมใช้งานกันก็มีดังนี้

เป็นคำสั่งที่สำคัญมากจะเห็นมีการใช้งานคำสั่งนี้ทุกครั้ง คำสั่งนี้จะบ่งบอกถึงชุดตัวอักษรให้กับ เว็บบราเซอร์ต่างๆได้รู้ว่าหน้าเว็บไซต์นี้ใช้ชุดตัวอักษรอะไร

คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่มีผลในการค้นหาของ Search Engine ซึ่งจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้พร้อมทั้ง คีย์เวิร์ค ในการค้นหาของเว็บไซต์นี้ด้วยคำสั่งนี้เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ควรใส่ไว้ในหน้าเว็บไซต์

คำสั่งนี้จะระบุเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร โดยข้อความที่จะใส่ไปควรเป็นข้อความที่กระชับและเข้าใจง่าย ไม่ควรที่จะเป็นข้อความที่มีขนาดยาวจนเกินไป คำสั่งนี้เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ต้องใส่ในหน้าเว็บไซต์

คำสั่ง Meta Tag นั้นเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ในหน้าเว็บไซต์เพราะถ้าไม่มีคำสั่งนี้ Search Engine ก็ยังเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้อยู่ดีแต่จะทำให้การค้นหาของ Search Engine นั้นไม่ได้ใจความสำคัญของเว็บไซต์นั้นๆ ส่วนคำสั่ง 3 คำสั่งที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นนั้น เป็นคำสั่งที่ควรมีอยู่ในหน้าเว็บไซต์ซึ่งจะผลให้ Search Engine เข้ามาค้นหาข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นและมีผลต่ออันดับในหน้าค้นหาของ Search Engine นั้นๆด้วย

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *