Tag Archives: ยุคของคอมพิวเตอร์

ยุคของคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยสามารถแบ่งออกเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ได้ 5 ยุค หรือ 5 ช่วงเวลาด้วยกัน คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 (ค.ศ. 1945 – 1958) ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคแรกนี้เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ใช้หลอดสุญญากาศซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าสูง พบว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนสูงและไส้หลอดขาดบ่อย ถึงแม้จะมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงก็ตาม ในด้านของการสั่งงานนั้นใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นภาษาหรือรหัสตัวเลขที่ค่อนข้างซับซ้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคแรกนี้มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร เช่น เครื่องมาร์ควัน (MARK I), อีนิแอค (ENIAC) และยูนิแวค (UNIVAC) …

Read More »