Beta Test คืออะไร

Beta Test คือ การทดสอบซอฟต์แวร์ (หรือฮาร์ดแวร์) ในระยะที่ 2 โดยมักจะเป็นการทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะนำซอฟต์แวร์ (หรือฮาร์ดแวร์) นั้นออกมาจำหน่ายจริง

การทดสอบแบบ Beta Test (อ่านว่า เบต้าเทส) นั้น มักจะทำแบบเปิด หมายถึงเชิญชวนให้ผู้ที่ต้องการทดสอบหรือนักพัฒนาเข้าร่วมทดสอบด้วย โดยมีการเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับทดสอบไว้ให้ ในระหว่างการทดสอบและหลังการทดสอบเสร็จสิ้น ผู้ร่วมทดสอบจะรายงานผลการทดสอบให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆทราบถึงผลการทดสอบ ข้อดีข้อเสียที่พบ รวมถึง Bug ที่พบ และสิ่งที่ควรมีหรือควรปรับปรุงเพิ่มเติม

Beta Test

เมื่อผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับทราบผลการทดสอบ Beta test แล้ว ก็จะนำผลนั้นไปปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะนำชุดจริงหรือชุดที่ปรับปรุงแล้วออกมาวางจำหน่ายต่อไป

Beta Test สามารถเรียกเป็นชื่ออื่นๆได้ เช่น Consumer reviews, Consumer test เป็นต้น

การทำ Beta test นั้น จะกระทำภายหลังจากการทดสอบระยะแรก หรือ Alpha test ซึ่งกระทำกันเป็นการภายใน

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *