Tag Archives: fiber optics

Fiber Optics คืออะไร

การส่งข้อมูลผ่านสายนำสัญญาณนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในยุคแรกที่มีการใช้สายนำสัญญาณจะเป็นสายนำสัญญาณที่ทำมาจากทอดแดง ซึ่งเป็นสายนำสัญญาณที่มีคุณภาพในการส่งข้อมูลมากที่สุดแต่ในปัจจุบันสายนำสัญญาณทองแดงไม่ใช่สายนำสัญญาณที่ดีที่สุดแล้วเนื่องจากมีการคิดค้นสายใยแก้วนำแสงหรือที่เรียกว่า Fiber Optics มาใช้งานแทน แต่ Fiber Optics หรือสายใยแก้วนำแสงนั้นก็ถูกใช้งานอยู่ในวงจำกัดด้วยค่ายใช้จ่ายที่ยังสูงอยู่ Fiber Optics สามารถส่งสัญญาณหรือข้อมูลได้หลายกิโลเมตร โดยที่สัญญาณหรือข้อมูลที่ส่งไม่สูญเสียความเข้มของสัญญาณเลย เนื่องจากการส่งสัญญาณจะส่งสัญญาณด้วยการยิงแสงไปยังเส้นใยขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำแสง โดยลักษณะการยิงสัญญาณแสงจะไม่ยิงสัญญาณเป็นเส้นตรงเหมือนกับการยิงลำแสง แต่จะยิงลำแสงกระทบกับผนังของเส้นใยนำแสงและกระทบกันไปจนถึงปลายทาง ตัวอย่างสาย Fiber Optics ซึ่งวิธีการยิงลำแสงแบบนี้สามารถทำให้การส่งข้อมูลและรับข้อมูลได้หลายข้อมูล ภายในการส่งหรือรับเพียงครั้งเดียว ซึ่งวัสดุที่ใช้ผลิตเส้นใยนำแสงซึ่งมีขนาดเล็กเท่ากับเส้นผมของคนเรานั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิดด้วยกันคือ …

Read More »