Fiber Optics คืออะไร

การส่งข้อมูลผ่านสายนำสัญญาณนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในยุคแรกที่มีการใช้สายนำสัญญาณจะเป็นสายนำสัญญาณที่ทำมาจากทอดแดง ซึ่งเป็นสายนำสัญญาณที่มีคุณภาพในการส่งข้อมูลมากที่สุดแต่ในปัจจุบันสายนำสัญญาณทองแดงไม่ใช่สายนำสัญญาณที่ดีที่สุดแล้วเนื่องจากมีการคิดค้นสายใยแก้วนำแสงหรือที่เรียกว่า Fiber Optics มาใช้งานแทน

แต่ Fiber Optics หรือสายใยแก้วนำแสงนั้นก็ถูกใช้งานอยู่ในวงจำกัดด้วยค่ายใช้จ่ายที่ยังสูงอยู่ Fiber Optics สามารถส่งสัญญาณหรือข้อมูลได้หลายกิโลเมตร โดยที่สัญญาณหรือข้อมูลที่ส่งไม่สูญเสียความเข้มของสัญญาณเลย เนื่องจากการส่งสัญญาณจะส่งสัญญาณด้วยการยิงแสงไปยังเส้นใยขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวนำแสง โดยลักษณะการยิงสัญญาณแสงจะไม่ยิงสัญญาณเป็นเส้นตรงเหมือนกับการยิงลำแสง แต่จะยิงลำแสงกระทบกับผนังของเส้นใยนำแสงและกระทบกันไปจนถึงปลายทาง

Fiber Optics

ตัวอย่างสาย Fiber Optics

ซึ่งวิธีการยิงลำแสงแบบนี้สามารถทำให้การส่งข้อมูลและรับข้อมูลได้หลายข้อมูล ภายในการส่งหรือรับเพียงครั้งเดียว ซึ่งวัสดุที่ใช้ผลิตเส้นใยนำแสงซึ่งมีขนาดเล็กเท่ากับเส้นผมของคนเรานั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิดด้วยกันคือ
1. แก้ว (Glass Optical Fiber)
2. พลาสติก (Plastic Optical Fiber)
3. พลาสติกผสมแก้ว (Plastic Clad Silica ,PCS)

โดยการใช้ Fiber Optics นั้นจะใช้งานกับระบบที่ต้องการความละเอียดสูง เนื่องจากคุณสมบัติเด่นของ Fiber Optics ที่ไม่มีการลดทอนของสัญญาณ เพราะแก้วที่นำมาเส้นใยนำแสงนั้นจะมีผลต่อการลดทอนสัญญาณที่น้อยมาก นอกจากนั้นการส่งสัญญาณด้วยแสงนั้นสามารถส่งสัญญาณได้หลายสัญญาณพร้อมกันด้วยความเร็วที่คงที่ ถ้าเปรียบเทียบกับสายส่งสัญญาณแบบทองแดงแล้ว การติดตั้งระบบสายใยแก้วนำแสงนั้นจะมีค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่าสายทองแดง และการติดตั้งยังสะดวกกว่า เพราะว่าสาย Fiber Optics นั้นจะมีน้ำหนักที่เบากว่า สายทองแดงนั้นเอง

เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าหัว Fiber Optics หรือการซ่อมแซมสาย Fiber Optics นั้นจะต้องเป็นเครื่องมือที่เฉพาะทางผู้ที่ทำต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้าน Fiber Optics โดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันการใช้ Fiber Optics มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทำให้ราคาของการติดตั้ง Fiber Optics ถูกลง จะเห็นได้จากการใช้งานอินเตอร์เน็ตตามบ้านที่หลายค่ายเริ่มนำเอาการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน Fiber Optics มาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั้นเอง

About comadmin

Check Also

Domain Name คืออะไร

โดยปกติแล้วการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อเราต้องการเข้าไปดูเว็บไซต์ๆหนึ่งเราจะต้องพิมพ์เป็น IP ของเว็บไซต์นั้นซึ่งมันยากต่อการจดจำเป็นอย่างมาก นักพัฒนาเลยได้มีการพัฒนาให้มีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วยการคิดค้น Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทน IP ซึ่งการใช้ Domain Name นั้นมีความสะดวกสบายกว่าการใช้ IP เพราะเป็นการใช้คำที่ใช้กันอยู่ทุกวัน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *