GUI คืออะไร

GUI ย่อมาจาก Graphic User Interface หมายถึง ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้

GUI คือ ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพหรือแผนภูมิที่เข้าใจได้ง่ายแทนการพิมพ์คำสั่งโดยตรง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ การใช้งานผ่านระบบ GUI เช่น การใช้เมาส์กดเลือกไอคอน (Icon) หรือปุ่มคำสั่งที่ต้องการ หรือการเลือกคำสั่งตามรายการที่อยู่ในเมนูประเภทต่างๆ ซึ่งซอฟต์แวร์เตรียมไว้ให้แล้ว

advertisements

GUI อ่านว่า จียูไอ หรือ จูอี้ หรือ กุย

ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ที่ใช้ GUI ในการใช้งาน เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบน Windows ทั้งหมด เช่น Microsoft Office, Adobe Photoshop และอื่นๆ รวมถึงระบบปฏิบัตการ Mac OS X และ Unix และโปรแกรมที่ใช้งานบน Mac OS X และ Unix ด้วย นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์พกพา เช่น iOS, Android, Symbian, BlackBerry และ Windows Phone ก้ใช้ระบบ GUI เพื่อการสื่อสารระหว่างผู้ใหญ่และอุปกรณ์นั้นๆอีกด้วย

GUI

ตัวอย่างของ GUI ที่สั่งงานโดยการใช้ Mouse

GUI

ตัวอย่าง GUI ของ iOS บน iPhone 5

ประโยชน์ของ GUI
- มีความสวยงาม น่าใช้งาน
- ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว
- ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนคำสั่งหรือ Code ภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ
- ช่วยลดอาการปวดนิ้วและข้อในการพิมพ์คำสั่งเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์

advertisements
Scroll To Top