Tag Archives: mcu

MCU คืออะไร

MCU ย่อมาจาก Microcontroller Unit หรือที่เราเรียกติดปากว่าไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเอง โดยที่ MCU คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่จะพบได้ทั่วไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหน้าที่ของ MCU นั้นจะมีหน้าที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง Microcontroller Unit หรือ MCU จะมีหน้าที่คอยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้ผู้สร้างหรือผู้พัฒนาได้โปรแกรมไว้ ซึ่งเราสามารถเขียนคำสั่งใส่เข้าไปใน MCU ได้ ด้วยขนาดของ MCU ที่มีขนาดเล็กมากสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายจึงทำให้ MCU เป็นที่นิยมมาก …

Read More »