Tag Archives: .mpp

MPP คืออะไร

การที่จะดำเนินโครงการให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการโครงการที่ดีเสียก่อน ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโครงการเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการส่งไฟล์ข้อมูลโครงการซึ่งอยู่ในรูปแบบของ MPP ไฟล์ กันมากขึ้น ซึ่งเราจะมาดูกันว่าไฟล์ประเภทนี้สำคัญอย่างไรกับการดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ? MPP ย่อมาจาก Microsoft Project’s proprietary file format คือประเภทไฟล์ของโปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้านอย่าง Microsoft Project ที่พัฒนาโดย Microsoft Corporation โดยไฟล์ MPP จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ …

Read More »